Běžný účet měl v prosinci 11,3miliardový schodek

Praha - Souhrn veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, tedy stručně řečeno běžný účet platební bilance, vykázal v posledním měsíci loňského roku schodek 11,3 miliardy korun. S údaji dnes přišla Česká národní banka. Podle ní výsledek ovlivnilo pasivum bilance výnosů, kde se promítlo vyplacení dividend v částce 12,1 miliardy korun a předpokládaná výše reinvestovaného zisku 7,8 miliardy korun. Naopak v přebytku byla bilance zboží a služeb.

Podle hlavního ekonoma Raiffeisenbank Pavla Mertlíka byl prosincový běžný účet platební bilance horší, než očekávaly trhy: „I přesto ale za loňský rok Česká republika vykázala nejvyrovnanější běžný účet v historii - schodek činil pouze 25,3 miliardy korun, tedy podle našeho odhadu 0,7 procenta hrubého domácího produktu.“ Letos očekává běžný účet v mírném plusu.

Podle české centrální banky je v běžných převodech zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu Evropské unie do ČR ve výši 0,4 miliardy korun a pasivní saldo ostatních převodů. Na kapitálovém účtu je zahrnuto čerpání z rozpočtu EU 13,2 miliardy korun a příjem z prodeje emisních povolenek ve výši 2,1 miliardy korun. Schodek běžného účtu pak v ročním úhrnu klesal.

Pětimiliardový odliv kapitálu

Zhruba pět miliard korun činil odliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky (ECB). Saldo přílivu přímých investic dosáhlo 23,6 miliardy korun a bylo mimo jiné ovlivněno snížením základního kapitálu u českých investic v zahraničí a předpokládanou výší reinvestovaného zisku.

14,2miliardový odliv portfoliových investic byl ovlivněn především investicemi do zahraničních majetkových cenných papírů investory z nefinančního sektoru. V prosinci byly uskutečněny emise dluhopisů subjektů se státní účastí v zahraničí. Celkový objem uskutečněných emisí dluhopisů v zahraničí podle centrálních bankéřů přesáhl 7,2 miliardy korun.

Zvýšila se i držba korunových dluhových cenných papírů vlády zahraničními investory. Saldo přílivu přímých investic se v ročním úhrnu snižuje. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazovalo postupně rostoucí příliv zdrojů.

„Saldo ostatních investic bylo pasivní ve výši pět miliard korun v důsledku změny krátkodobé pozice bank vůči zahraničí (zvýšení krátkodobých aktiv a pokles krátkodobých pasiv). Saldo transakcí v položce devizových rezerv ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedlo ke zvýšení devizových rezerv o 10,3 miliardy korun,“ uvedla centrální banka.