Sousedův dům padá na naši zahradu – co s tím?

Praha - Když se soused nestará o svůj dům nebo pozemek, sice nám není příjemné koukat na jeho zaneřáděnou zahradu a rozpadající se dům, pořád si však ale říkáme, že je to vlastně jen jeho věc. Jeho nepořádek nám začne vadit až ve chvíli, kdy se dostane až na náš pozemek. To se může stát třeba v případě, že zeď jeho neudržovaného domu stojí přímo na hranici s naším pozemkem. Na náš pozemek z něj padá omítka, tašky ze střechy a další mnohdy neidentifikovatelné předměty.

Kdo je za dům odpovědný?

Na otázku, kdo má povinnost zeď na hranici pozemku opravit, je jednoduchá odpověď. Soused je vlastníkem onoho domu, a je proto jeho povinností, aby se o něj řádně staral. Je to on, kdo neudržovanou nemovitostí nejen znepříjemňuje vaše bydlení, ale navíc ohrožuje zdraví všech, kteří se na vašem pozemku v blízkosti jeho zdi pohybují. Je to také on, kdo odpovídá za škodu tím způsobenou. To, že kusy jeho domu dopadají na náš pozemek, neznamená, že máme povinnost je odklízet nebo nemovitost z našeho pozemku proti pádům omítky zabezpečovat.

Nejprve bychom si měli o situaci promluvit se sousedem, abychom si to s ním zbytečně nerozházeli. Měli bychom mu poradit, aby se svým domem ve vlastním zájmu něco udělal, než dojde k nějaké nehodě. Když se soused přesto odmítne o dům postarat, nezbude nám nic jiného, než se s žádostí o pomoc obrátit na státní orgány.

Kam se obrátit?

Jednou z možností je podat na souseda žalobu pro obtěžování nad míru přiměřenou poměrům (tzv. sousedská práva). To lze však doporučit spíš v případě dlouhodobějších problémů se sousedem, kdy neudržovaná stavba na hranici pozemku není jediným problémem a po dobrém už to opravdu nejde.

V případě, jde-li opravdu jen o sousedovu stavbu, která nám znepříjemňuje život, je lepší se obrátit na stavební úřad. Ten na náš podnět zareaguje nejspíš tak, že svolá na místo stavby kontrolní prohlídku. Aby bylo možné důkladně prověřit stav oné stavby, může si přizvat např. statika.

Co může nařídit stavební úřad?

Zjistí-li stavební úřad, že stavba není řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí zjednání nápravy. Stavební úřad může také nařídit vlastník stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat.

Pokud je stav stavby skutečně havarijní, tedy jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením, stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. Všechny tyto práce může stavební úřad nařídit i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby.

Kdo zaplatí náklady

Náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby, na nutné zabezpečovací práce i na udržovací práce nese vždy vlastník stavby. V případě, že vlastník objektu nereaguje a nutnou opravu provedl stavební podnikatel na základě zadání stavebního úřadu, bude náklady na údržbu vymáhat obec po vlastníkovi neudržované stavby.

Při provádění oprav musí navíc soused dbát, aby co nejméně rušil užívání našich pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést náš pozemek nebo stavbu do předchozího stavu.

Samozřejmostí je, že sousedovi musíme umožnit vstup na náš pozemek. Pro případ, že tak neučiníme, je zde institut opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, o kterém jsme informovali v článku Sousedské spory: Oprava domu na hranici pozemku.