Dědek: Zkonsolidujme fiskální politiku a přijmeme euro v roce 2015

Praha – Evropským politikům v poslední době dělá těžkou hlavu ekonomická situace Řecka. Investoři a ekonomové dokonce vsadili velký objem financí na pád eura. I když se tento problém zatím Česka z hlediska eura dotýká jen okrajově, stejně je podle národního koordinátora pro zavedení eura v ČR Oldřicha Dědka důležité společnou měnu přijmout. Dědek odhaduje, že Česko by mohlo do eurozóny v ideální situaci vstoupit v lednu roku 2015.

Český premiér Jan Fischer uvedl, že se země může vrátit k Maastrichtským kritériím pro přijetí eura v roce 2013 nebo 2014. Fischerova vláda nastínila k tomuto účelu tzv. konvergenční plán. „Kdybychom vyšli z předpokladu, že teprve v roce 2013 bude plněno rozpočtové kritérium a současně by vláda chtěla zavést euro co nejdříve, lze o společné měně uvažovat na počátku roku 2015,“ soudí Dědek.

Dědek srovnává zavedení eura v ČR s jeho uvedením na Slovensku: „I když bylo Česko zasaženo celosvětovou ekonomickou krizí trochu méně než Slovensko, naše měna nás určitě neochránila před globální recesí.“ Zavedení eura co nejdříve by si podle Dědka určitě přáli exportéři, jelikož Česká republika je založená silně proexportně.

Řecko neohrožuje eurozónu na existenci

Podle Dědka však podstata eurozóny není bezprostředně ohrožena současnou situací v Řecku. Jeho vliv na euro sice někteří spekulanti využili ke svému možnému zhodnocení, ale národní koordinátor pro zavedení eura v ČR zůstává klidný: „Myslím, že to není poprvé, co finanční trhy spekulují, jestli euro přežije, nebo ne. Je to silná spekulace, ale myslím, že čtvrteční summit EU vyslal jasnou zprávu, že se patrně bankrot či státní bankrot Řecka konat nebude.“

Ukazuje se, že země eurozóny podcenily problém fiskální disciplíny, vysvětlil Dědek: „Společná měna nemůže fungovat bez solidní fiskální politiky, která by tuto měnu podporovala. S pohledem do minulosti a diskuzí kolem paktu o stabilitě a růstu byl postup ve fiskální politice zejména vedoucích ekonomik velmi shovívavý.“ Schodky zemí eurozóny drží měnu nad vodou

Podle Dědka se fiskální disciplína eurozóny dostala ještě před krizí do „celkem konsolidované podoby“: „Když se podíváme na disciplínu v USA, kde mají deficity veřejných financí velmi blízko Řecku, nebo v Japonsku, vidíme, že z tohoto pohledu je eurozóna nejvíce konsolidovaná.“

„Handicap eurozóny je v tom, že se nejedná o unitární stát, ale je založen na smlouvách mezi suverénními zeměmi a na principu, jak jsou tyto státy ochotny respektovat přijatá pravidla,“ zdůraznil Dědek. Podle něj jsou fundamenty, které vedly ke vzniku společné měny, natolik silné, že krizi určitě překonají.

Ideální pozice Česka je dle Dědka jednoznačná: „Zkonsolidovat fiskální situaci a uvědomit si, kam až to může zajít, když se tento problém zanedbává.“