Češi vidí ekonomickou situaci nejhůře ze střední Evropy

Praha - Téměř 70 procent Čechů hodnotí současnou ekonomickou situaci špatně. Mírně optimističtější jsou lidé na Slovensku, kde jich hospodářskou situaci hodnotí špatně přes 60 procent. Podle mínění Maďarů je stav jejich ekonomiky o něco lepší, protože za špatnou ji považuje necelých 60 procent. Nejméně kritický názor mají Poláci, kde ekonomiku považuje za špatnou jen 35 procent obyvatel. Vyplývá to ze zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jako dobrou hodnotí ekonomiku své země více než pětina Poláků, na rozdíl od maximálně pěti procent Maďarů, Slováků i Čechů. Za velmi dobrou ekonomiku těchto zemí nepovažuje nikdo z jejich obyvatel.

Navzdory velmi optimistickým oficiálním prognózám, které ještě na sklonku roku 2008 předpovídaly pro rok 2009 výrazný růst, ekonomika prudce zpomalovala. S tím se dále zhoršovalo i hodnocení ekonomické situace ze strany českých občanů, na něž během loňského roku nemělo výraznější vliv ani několikeré a prozatím vždy předčasné ohlášení pozitivního obratu v ekonomickém vývoji, komentovalo průzkum CVVM.

V hodnocení životních materiálních podmínek svých domácností byli nejpesimističtější Maďaři, skoro polovina jich označila současnou situaci za špatnou a jen šest procent za dobrou. Nejlépe ji hodnotili opět Poláci, za dobrou ji považuje skoro 40 procent a za špatnou jen 14 procent. Jako špatnou ekonomickou situaci svých domácností vnímá zhruba pětina Čechů i Slováků, zatímco za dobrou ji považuje více než třetina Čechů a čtvrtina Slováků.

Jen pětina občanů všech čtyř zemí věří v lepší časy

I v očekávání dalšího vývoje životních podmínek domácností si nejmenší naděje dělají Maďaři, zhoršení jich očekává více než 40 procent. S tímto názorem se jim přibližují na Slovensku, kde zhoršení očekává 36 procent Slováků. Horší časy v hospodaření domácností v Česku očekává 25 procent lidí a jen 12 procent v Polsku. Ve víře v lepší časy na tom však byli obyvatelé těchto čtyř zemí podobně, že se bude jejich domácnostem dařit lépe si myslí zhruba pětina lidí.

CVVM výzkum provedlo počátkem loňského prosince, dotazováno bylo zhruba 1070 lidí starších 15 let. V dalších středoevropských zemích výsledky shromáždily partnerské organizace ze skupiny CEORG (Central European Opinion Research Group).

Gordon Bajnai
Gordon Bajnai