Náklady na dluh jsou třetí nejvyšší položkou státního rozpočtu

Praha - Náklady na obsluhu státního dluhu jsou podle ministra financí Eduarda Janoty po platech státních zaměstnanců a důchodech třetí nejvyšší položkou výdajů státního rozpočtu. Jen úroky, které musí Česko ze svého bobtnajícího dluhu splácet, nyní činí zhruba 70 miliard korun ročně. Janota zároveň upozornil, že od roku 1993 Česko ze svého dluhu nesplatilo ani korunu.

Problémy s veřejnými financemi podle ministra nezpůsobila samotná krize. Přispělo k ní také rozhazování předchozích vlád. „I kdyby krize nebyla, tak žádný ministr financí by nebyl schopen sestavit rozpočet s deficitem pod 100 miliard korun,“ informoval ministr. Rozpočet pro letošní rok počítá se schodkem 162,7 miliardy korun, loni skončil v rekordním deficitu 192,4 miliardy korun.

Relativně dobrý stav veřejných financí v předchozích letech byl podle Janoty výsledkem vysokého ekonomického růstu a obecně příznivých podmínek v ekonomice. Nyní ovšem bude třeba deficit rozpočtu snižovat, a to pomocí vyšších daní nebo pomocí úspor.

Návrhy takových kroků Janota nastínil již ve vládou schváleném Konvergenčním programu. Navrhované úspory by měly vést ke snížení deficitu veřejných financí pod tři procenta hrubého domácího produktu, hranici požadovanou Evropskou unií, v roce 2013. Letos by měl být deficit 5,3 procenta, v roce 2011 pak 4,8 procenta HDP a o rok později 4,2 procenta HDP. Snížení schodku o jeden procentní bod přitom podle Janoty znamená zhruba 30 miliard korun.