Antimonopolní úřad zastavil obří tendr Lesů ČR

Hradec Králové - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil obří tendr státního podniku Lesy ČR na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě zhruba 16 miliard korun. Uvedl to mluvčí státních lesů Zbyněk Boublík. Podnik věří, že po podání vysvětlení antimonopolnímu úřadu bude soutěž pokračovat. Tendr kritizují a žádají jeho změnu či zastavení lesnické organizace, některé politické strany a ekologové. „Sdělení úřadu o vydání předběžného opatření jsme obdrželi 26. února. Lesy ČR rozhodnutí ÚOHS respektují,“ řekl Boublík. V případě velkého zdržení tendru hrozí, že po 1. lednu 2011 dojde k výraznému omezení prací ve státních lesích včetně pěstební i těžební činnosti a následnému omezení dodávek dříví.

Harmonogram tendru je nyní nastaven tak, aby smlouvy s vítězi mohly být podepsány před koncem roku 2010, uvedl Boublík. Současné smlouvy s firmami na těžbu a prodej dřeva končí nejpozději k letošnímu 31. prosinci. Uzávěrka pro přihlášení firem do tendru je 12. března 2010. LČR patří polovina lesů v zemi.

Za tendrem si podnik stojí. „Zadávací řízení je plně v souladu se stanoviskem ministerstva zemědělství a současně se striktně řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, lesním zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy,“ říká Boublík. O principech řízení se podle něj vedla otevřená diskuse se všemi zainteresovanými stranami včetně ÚOHS.

K zastavení tendrů vyzvala Strana zelených

Kritici tendru zejména tvrdí, že na zakázku dosáhne jen několik velkých firem. Malé pily prý budou mít problém se získáváním dřeva. Tendr podrobily kritice Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR a Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství.

Zbyněk Boublík, mluvčí LČR:

„Vypsané zadávací řízení se striktně řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek, a proto doufáme, že po vyjasnění situace bude dále pokračovat. Pokud by došlo k výraznějšímu prodlení v zadávacím řízení, pak od 1. 1. 2011 reálně hrozí výrazné omezení práce v lesích.“

K zastavení tendrů vyzvala Strana zelených. Soutěž se nelíbí lidovcům, kritizoval ji i stínový ministr zemědělství Michal Hašek (ČSSD). Zastavení tendru žádají ekologické organizace, vědci a profesoři některých českých univerzit. Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS) se nelíbí, že výběrové řízení bylo zahájeno bez předchozího projednání a schválení nové dlouhodobé koncepce LČR.

LČR kritiku odmítají. Nicméně v únoru podnik změnil pravidla pro prodej vytěženého dřeva. Původní záměr, že veškeré dřevo budou obchodovat vítězové tendrů, změnil tak, že desetinu dřeva budou muset vítězové prodat přes veřejné trhy, například komoditní burzu či elektronickou aukci. To však kritiky neuspokojilo. Dosud si podle systému tendrů na roky 2008 až 2010 těžaři prodávali jen polovinu dřeva. Druhou polovinu si prodaly samy Lesy ČR.

Tendry pokryjí 90 procent celkové výměry ploch Lesů ČR

Zakázka je také na rozdíl od minulých tendrů dvoukolová. Zájemci budou muset nejprve splnit kvalifikační kritéria. Až pak budou moci podat nabídku na některou ze 108 územních jednotek. Soutěžit se bude o práce a dříví na roky 2011 až 2020. Tendry pokryjí přibližně 1,2 milionu hektarů lesů, což je asi 90 procent celkové výměry ploch Lesů ČR. Zbytek prací si Lesy ČR zajistí prostřednictvím svých pěti lesních závodů.

Pokácené stromy
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24