Pro většinu firem je letos největší výzvou přežít

Praha - 53 procent podniků stále považuje za svou největší výzvu přežít rok 2010. Pro polovinu firem bude i v letošním roce významnou překážkou jejich rychlejšího růstu omezený přístup ke kapitálu. Třetina podniků se nicméně domnívá, že se jim do půl roku podaří dosáhnout stejné úrovně zisku, jaký měly před krizí. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Ernst & Young mapujícího názory vrcholových manažerů z téměř 900 předních společností světa.

„Firmy ve světě se dívají do budoucnosti s větším optimismem než před rokem, kdy se téměř tři čtvrtiny respondentů snažily hlavně přežít. Stále však panuje velká opatrnost,“ uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. K posílení důvěry podle ní přispěly masivní státní intervence i to, že se největší rozvíjející se ekonomiky světa rychle odrazily ode dna.

Třetina firem se chystá využít nové příležitosti

Z průzkumu také vyplývá, že celosvětové podnikatelské prostředí během uplynulých 12 měsíců prošlo velkou proměnou, na zásadní oživení se však stále čeká. V prosinci 2009 se podíl společností, které by v roce 2010 chtěly využít nových ekonomických příležitostí, zvýšil oproti minulému roku z 19 na 34 procent.

Podle Ernst & Young je překvapujícím zjištěním počet společností, jimž se v roce 2009 podařilo zvýšit zisk. Více než třetina oslovených podniků uvedla, že jejich zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) za poslední rok vzrostl o více než pět procent. U sedmi procent respondentů to bylo dokonce o více než 20 procent, což je v době globální recese velmi dobrý výsledek. Nejvíce ziskových společností je v regionu Asie a Tichomoří.

K nejúspěšnějším odvětvím se řadí farmaceutický, letecký a obranný průmysl a bankovnictví, kde pětiprocentní hranici růstu zisku překročilo více než 40 procent společností. Naproti tomu podniky v ropném průmyslu a v plynárenství, ve výrobním a také v automobilovém průmyslu většinou zaznamenaly nulový nárůst zisku nebo dokonce pokles.

Jen procento firem se nikdy nevrátí k předkrizovým ziskům

Třetina podniků se domnívá, že se jim do půl roku podaří dosáhnout stejné úrovně zisku, jaký měly před krizí, respektive se vrátí na předkrizovou úroveň výnosů. Druhá třetina s tím počítá začátkem roku 2011 a poslední třetina firem počítá až s dvouletým obdobím. Opravdových pesimistů, kteří se obávají, že se tak nestane nikdy, je pouze procento.

Polovina společností soudí, že významnou překážkou jejich rychlejšího růstu bude i v nadcházejícím roce omezený přístup ke kapitálu. Přesto necelá třetina respondentů uvedla, že se letos bude důrazněji orientovat na růst, protože se předpokládá, že poptávka v jejich odvětví poroste. Dalších 49 procent podniků hodlá využít každou příležitost, která se k růstu naskytne, nicméně zatím není jasné, jak se situace na jejich trhu vyvine. Zbývající pětina společností přiznala, že dokud se ekonomická situace nezlepší, bude se dál zaměřovat jen na kontrolu nákladů.

Peníze
Peníze