Arcelor neuspěl u evropského soudu kvůli obchodování s povolenkami

Lucemburk/Brusel - S žalobou napadající směrnici o vytvoření systému obchodování s povolenkami na vypouštění emisí skleníkových plynů neuspěla u evropského soudu společnost Arcelor. Žalobu dnes totiž zamítl evropský soudní dvůr jako nepřípustnou a za neopodstatněný označil návrh na náhradu škody.

Norma měla snížit emise, zejména pak CO2. Na jejím základě provozovatelé určitých zařízení musejí pokrýt emise povolenkami, které jim jsou v rámci systému přidělovány členskými státy. Když vypustí méně emisí, může zbytek prodat. Pokud by měl vypustit víc, může si povolenky dokoupit.

Ve své žalobě požadovala firma Arcelor, která se po svém spojení s firmou Mittal stala v roce 2006 nejvýznamnějším světovým výrobcem oceli, zrušení částí směrnice a také náhradu škody, které jí kvůli ní vznikla.