Podpora v nezaměstnanosti víckrát po sobě? Někdy žádný problém

Praha - Podpora v nezaměstnanosti je velkým tématem. Někteří říkají, že je příliš vysoká a spolu se systémem dalších sociálních dávek podporuje nechuť pracovat. Jiní jsou smířlivější a uvědomují si, že do nepříznivé situace se může dostat každý, i když se snaží. A zvláště v posledním roce, kdy lidí bez práce rychle přibývá, si stále ve větší míře uvědomujeme tento postulát v praxi. A ze stejného důvodu se i my se k tomuto palčivému tématu v Poradně často vracíme. Tentokrát se zaměříme na především na to, co dělat, když o práci přijdeme během roku víckrát. A podíváme se také na to, zda je možné podporu v nezaměstnanosti kombinovat s mateřskou.

U podpory v nezaměstnanosti platí, že na ni má nárok kdokoli, kdo prokáže, že v uplynulých třech letech byl alespoň rok plátcem důchodového pojištění (nejčastěji byl v zaměstnaneckém poměru nebo měl jinou výdělečnou činnost, z níž odváděl pojistné na důchodové pojištění – např. osoba samostatně výdělečně činná). Zákon přesto stanovuje některé zátarasy, které brání opakovanému pobírání podpory v nezaměstnanosti. Opakovaně má nárok na podporu v nezaměstnanosti totiž pouze ten, kdo prokáže, že pracoval nebo vykonával jinou výdělečnou činnost alespoň 6 měsíců poté, co mu byla vyplácena podpora.

Příklad 1

Pan Petr ztratí zaměstnání a zaregistruje se na úřadu práce. Prokáže, že celé předchozí tři roky pracoval a platil pojistné na důchodové pojištění. Pobírá po celou podpůrčí dobu podporu v nezaměstnanosti (splnil podmínku alespoň jednoho roku zaměstnání v uplynulých třech letech - konkrétně pracoval celé tři roky). Po skončení podpůrčí doby nalezne zaměstnání a 6 měsíců kontinuálně pracuje, poté je propuštěn. Zaregistruje se proto na úřadu práce a má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou zákonem stanovenou dobu. Splnil totiž podmínku, že alespoň rok z posledních tří odváděl pojistné na důchodové pojištění (pracoval) a stejně tak splnil podmínku, že po skončení vyplácení podpory alespoň 6 měsíců znovu pracoval. Takto lze získat podporu v nezaměstnanosti i víckrát po sobě.

Příklad 2

Paní Magda ztratila zaměstnání a zaregistruje se na úřadu práce. Prokáže, že celé předchozí tři roky pracovala a platila pojistné na důchodové pojištění. Pobírá po celou podpůrčí dobu podporu v nezaměstnanosti (splnila podmínku alespoň jednoho roku zaměstnání v uplynulých třech letech - konkrétně pracovala celé tři roky). Po skončení podpůrčí doby nalezne zaměstnání, z něj je ale propuštěna po dvou měsících ve zkušební době. Protože nesplnila zákonnou šestiměsíční podmínku, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok by měla jen v tom případě, že musela skončit v práci ze zdravotních důvodů, nebo pokud by zaměstnavatel porušil právní povinnosti.

Podpora v nezaměstnanosti a rodičovská dovolená

Často řešené v oblasti podpory v nezaměstnanosti jsou dotazy, kdy se ptá matka po rodičovské dovolené, zda má na podporu nárok. Starání se o osobu do čtyř let se započítává pro účel vyplacení dávky jakožto náhradní doba, tudíž matka po rodičovské dovolené má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Toto pravidlo neplatí pouze pro matky po rodičovské dovolené, ale i pro:

  • osoby, které pobíraly invalidní důchod třetího stupně,
  • osoby, které pečovaly ve společné domácnosti o tělesně nebo mentálně postiženou osobu,
  • osoby, které vykonávaly dobrovolnickou činnost na základě smlouvy,
  • zdravotně postižené osoby, které se připravovaly pro vhodnou práci.

A teď pozor. Byť se to zdá překvapivé, podle českých zákonů lze pobírat naráz rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti, v případě, že žena během rodičovské dovolené přišla o práci. Souběh dob evidence na úřadu práce a pobírání rodičovského příspěvku není na překážku. Žena pouze musí splnit zákonné požadavky pro získání podpory v nezaměstnanosti, které jsme popsali výše.