Ženy se dočkají stejných platů jako muži, EU bude bojovat za jejich práva

Brusel – Platy žen v Evropské unii jsou výrazně nižší než platy mužů. Průměrný rozdíl v odměňování mezi oběma pohlavími dosahuje 18 procent. V Česku však rozdíl mužských a ženských platů přesahuje 26 procent, což nás řadí na druhé místo v rámci 27 členů EU hned za Estonsko, kde rozdíl dosahuje 30 procent. Brusel dnes proto prohlásil, že s touto nerovností hodlá bojovat. Nevylučuje dokonce ani možnost právních opatření.

Komise chce přesvědčit zaměstnavatele informační kampaní. Dále bude podporovat i nejrůznější iniciativy prosazující rovnost obou pohlaví. Brusel chce navíc po konzultaci s partnery zvážit třeba i posílení sankcí, zajišťování platové transparentnosti a také pravidelné hlášení rozdílů v platech. Opatření by měla přicházet postupně v příštích pěti letech. Rozdíly v platech totiž nemají pouze bezprostřední dopad, ale projevují se i v budoucnu. Ženy totiž v důsledku nižšího platu mají i nižší důchod. Chudoba ohrožuje kolem 22 procent žen starších 65 let, zatímco u mužů je to 16 procent.

Němci a Francouzi už práva žen hájí

V některých zemích však již podobné iniciativy běží. Například Němci vyvinuli program, který umí počítat rozdíly ve mzdách. Ve Francii zase zavedli pro firmy zvláštní „rovnostní nálepku“, kterou získají firmy, které se nechají sledovat a přislíbí dodržování pravidel rovnosti.   

Evropská komise dnes zveřejnila průzkum Eurobarometr, podle kterého je 82 procent Evropanů přesvědčeno, že je třeba bezodkladně přijmout opatření k narovnání platových nerovností. Zhruba každý šestý Evropan považuje nerovnost mužů a žen ve své zemi za hojně rozšířenou. Na stranu druhou si 66 procent dotázaných také myslí, že se situace v posledních deseti letech zlepšila.

Viviane Redingová, eurokomisařka pro spravedlnost

„Hluboce mě znepokojuje, že rozdíly v platech žen a mužů se v uplynulých 15 letech téměř nesnížily a v některých zemích se dokonce zvětšují.“

„Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom tyto rozdíly odstranili.“

Zpráva společnosti Deloitte Cesta vzhůru ukazuje, že ženám připadá téměř 20 procent parlamentních křesel v celosvětovém měřítku, zatímco 13,5 procenta žen je ve vedení prvních 500 firem ve Spojených státech. Průzkum ukázal, že společnosti s ženami ve vedoucích pozicích mají vyšší výkonnost a vykazují lepší ekonomické výsledky než společnosti bez zastoupení žen ve vedoucích pozicích.

Nezaměstnaných žen je ale méně než mužů

Naopak nezaměstnanost žen poprvé za 10 let, tedy za dobu, po kterou se taková čísla zkoumají, dosáhla nižších hodnot než nezaměstnanost mužů. V lednu loňského roku bylo bez práce 9,7 procenta mužů, proti tomu nezaměstnanost žen v EU dosáhla 9,3 procenta. Taková čísla byla nejspíš způsobena krizí, která více zasáhla obory, jako je stavebnictví, průmyslová výroba a další oblasti, kde je již tradičně zaměstnáno více mužů.

Kancelářské prostory
Kancelářské prostory
Více fotek
  • Kancelářské prostory autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122119.jpg
  • Práce v kanceláři autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1101/110071.jpg