Inspekce zakázala prodej kojenecké vody Horský pramen

Brno – Prodej jedné šarže kojenecké vody Horský pramen byl dnes zakázán Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Laboratorní testy v ní odhalily zdraví škodlivý toluen. Množství bylo sice nepatrné, 0,2 mikrogramu na litr, ale v kojeneckých vodách se nesmí vyskytovat žádné cizorodé organické látky, řekla dnes mluvčí SZPI Martina Šmídtová. Inspekce navíc firmě Jesenický pramen Nová Pláň z Bruntálu, která vodu vyrábí, pozastavila uvádění na trh veškeré vody Horský pramen.

Látku SZPI objevila v PET lahvi o objemu pěti litrů s datem minimální trvanlivosti do 2. srpna 2010. „Okamžitě po seznámení se s laboratorními výsledky vyrazili inspektoři na kontrolu k výrobci této vody. Zde byl vydán zákaz uvádění do oběhu vztahující se na uvedenou šarži a také opatření tuto šarži stáhnout z obchodní sítě. S ohledem na vážnost zjištění však také bylo pozastaveno uvádění do oběhu všech ostatních šarží,“ řekla Šmídtová. Na trh se další šarže dostanou až poté, co výrobce laboratorními rozbory prokáže, že jsou bezpečné.

Toluen, chemicky methylbenzen, je čirá, ve vodě nerozpustná těkavá kapalina, jejíž páry tvoří se vzduchem třaskavou směs. Patří do skupiny aromatických uhlovodíků. Používá se jako rozpouštědlo barev a laků, často je také zneužíván narkomany.