Špatná infrastruktura brzdí hospodářský rozvoj Česka

Praha – Česko má nekvalitní infrastrukturu. V rámci Evropské unie je v tomto ohledu Česká republika podprůměrná. Zaostává i ve srovnání s mnoha rozvinutými zeměmi světa. Nekvalitní dopravní, energetická a telekomunikační infrastruktura přitom může brzdit hospodářský rozvoj Česka. Takové závěry zjistila Analýza konkurenceschopnosti ČR, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Z hlediska kvality infrastruktury patří Česko v EU až na 19. místo. Jsme na tom tedy podobně jako Řecko, Irsko nebo Itálie. Naopak nejkvalitnější infrastrukturou jsou v EU vybaveny státy jako Německo, Francie či Rakousko. V celosvětových statistikách pak Česku připadla 48. příčka, čímž se zařadilo do skupiny zemí, jako je Čína, Chorvatsko nebo Kuvajt.

Pokud jde o kvalitu silnic, Česko je na tom ještě hůře. „Hustota silniční infrastruktury je v ČR srovnatelná se západní Evropou, ale celková délka dálnic na rozlohu a kvalita infrastruktury je výrazně horší,“ stojí ve zprávě MPO. V tomto ohledu je ČR až 79. na světě. Naopak máme spolu s Belgií nejhustší síť železnic v Evropě. Ve srovnání se západní Evropou ale trpíme handicapem nedostatečně rozvinutých vysokorychlostních koridorů. A zaostáváme i v rozšíření širokopásmového internetu, který má doma 17,2 procenta populace.

Zpráva ministerstva průmyslu a obchodu

„Bez investic do zkvalitnění dopravní infrastruktury ČR nebude schopna využít geografické dostupnosti hlavních exportních trhů. Prioritou v oblasti přenosových soustav je zlepšit propojení zejména s Německem a Rakouskem.“

Geografická poloha Česka je z pohledu zahraničního obchodu velice výhodná, nedostatky v infrastruktuře ale mohou být překážkou pro další rozvoj obchodních vztahů s okolními zeměmi, které tvoří hlavní odběratele českého zboží.

Nebezpečný povrch
Nebezpečný povrch