Zájemci o úvěry by měli být od příštího roku lépe chráněni

Praha - Od příštího roku se ochrana zájemců o spotřebitelské úvěry zřejmě zvýší. S takovou úpravou počítá vládní návrh zákona, který dnes ve zkráceném schvalovacím režimu beze změn přijala sněmovna. Klientům například norma umožňuje odstoupit do 14 dnů od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Nyní záleží na posouzení zákonu Senátem. Zákon získal podporu 106 ze 110 přítomných poslanců.

Zákon ukládá finančním institucím, aby povinně poskytovaly spotřebiteli všechny významné informace v rámci reklamy nebo nabídky. Navíc informace budou muset být všechny stejně výrazné, aby se zamezilo praxi, kdy je část zásadních informací napsána malým písmem a spotřebitel některé přehlédne nebo je nepovažuje za důležité. Povinností věřitele, popřípadě zprostředkovatele, je uvést tyto závazky také v samotné smlouvě o úvěru.

Podle vládního návrhu bude muset věřitel tyto informace spotřebiteli náležitě vysvětlit tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Zrychlené projednávání normy zdůvodnil ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský nutností převést do českého právního příslušnou evropskou směrnici a také potřebou napomoci řešení problémů spojených s rostoucí zadlužeností českých domácností.

Kritici návrhu zákona: Nevztahuje se na úvěry a půjčky na bydlení

Ovšem poslanec ODS Michal Doktor upozornil na to, že zákon se nevztahuje na úvěry a půjčky na bydlení, půjčky ke splacení úvěru, některé leasingové smlouvy nebo na bezúročné půjčky od zaměstnavatele: „Tímto zákonem nebudou upravovány vztahy u úvěrů, jejichž celková hodnota bude nižší než 5 000 korun a vyšší než 1,88 milionu korun.“

Podle Doktora zákon přiznává spotřebiteli právo vyrovnat své závazky před datem splatnosti při snížení nákladů. Na zákonu poslanci vadilo rozdělení dohledu nad poskytovateli spotřebitelských úvěrů mezi Českou národní banku a Českou obchodní inspekci, která bude kontrolovat nebankovní subjekty.

Změny se týkají také podmínek předčasného splacení úvěru, kdy věřiteli může být přiznáno pouze právo na odškodnění případných spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů, jenž jsou spojeny s předčasným splacením úvěru. Navíc firmy, které úvěry poskytují, budou muset povinně rovněž posuzovat u jednotlivých žadatelů, zda vůbec jsou schopni spotřebitelské úvěry hradit. Zákon počítá s pokutou pro nepoctivé splátkové firmy, konkrétně až do výše pěti milionů korun.

Smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce
Více fotek
  • Smlouva o půjčce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1365/136440.jpg
  • Podezřelé půjčky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1309/130891.jpg