Americké státy a města stále více riskují, aby měly na penze

New York - Chuť riskovat má v poslední době stále více amerických států a měst. Vede je k tomu snaha doplnit prostředky do vlastních penzijních fondů, ve kterých finanční krize a následná recese vyhloubily značné ztráty. Podle deníku The New York Times se američtí úředníci zhlédli v tom, že jediným způsobem k jejich doplnění je podstupování většího rizika s vidinou větších výnosů.

Investiční chování veřejného sektoru se tak nyní výrazně liší od strategie firem, jež své penzijní fondy spravují mnohem konzervativněji. „Fakticky se vlastně vydávají do Las Vegas. Zdvojnásobují sázky, aby zůstaly ve hře,“ podotkl k tomu dallaský investor Frederick Rowe, bývalý předseda správní rady, jež v Texasu dohlíží na veřejné penzijní programy.

Pro penzijní fondy jsou zajímavé komodity, akcie či obligace

V současnosti investují penzijní fondy států a měst, které jsou spolu s firemními fondy hlavní páteří amerického důchodového systému, mnohem více než v minulosti do budoucích kontraktů na komodity, zahraničních akcií, podřadných obligací či výrazně zlevněných cenných papírů odvozených od hypoték. Některé státy také vkládají peníze do fondů rizikového kapitálu, kterým se dříve vyhýbaly.

Průměrný roční výnos má být podle zástupců veřejných penzijních fondů, které většinou 60 procent svých prostředků investují do akcií a 40 procent do dluhopisů, až osmiprocentní. V posledních deseti letech ale v průměru dosahovaly jen tříprocentních výnosů. Fondům tak, že nebudou mít na výplatu důchodů finance.

Oproti tomu firemní penzijní fondy v poslední době upouštějí od investicí do akcií a přemisťují své prostředky do jistějších dluhopisů. Často jde o cenné papíry s dlouhodobou splatností v době, kdy budou podniky muset vyplácet důchody svým zaměstnancům.

Ovšem dluhopisy mají obecně nižší výnosy, což pro veřejné penzijní fondy, které ve svých plánech staví na relativně nízkých příspěvcích a vyšších výnosech, není schůdná cesta. Nezbývá jim tak než se ohlížet po perspektivně výnosnějších investicích, která s sebou nesou nepopiratelná rizika.

Makléři na burze
Makléři na burze