Osobní bankrot - levné východisko z dluhů?

Praha - Za pět minut vyřízeno! Dnes zažádáte a zítra máte na účtu! Nepotřebujete nic, pouze občanský průkaz! Minimální úrok! Půjčka bez rizika! Takové a mnohé jiné slogany nás dnes lákají na každém rohu na rozličné půjčky. Spotřebitelské úvěry jsou ve společnosti tak běžné jako denní potřeba jídla. Žití na dluh se považuje za normální. Jenže není bez rizika. Není proto na škodu zmínit se také o odvrácené stránce koupí na splátky a „laciných“ úvěrů - dluhům a neschopnosti splácet. Mnoho předlužených lidí vidí spásné řešení v insolvenčním řízení, tzv. osobním bankrotu, aniž by si uvědomovali, o jak náročný proces jde a jaké odříkání je s ním spojené.

Osobní bankrot může být mnohdy jedinou možností, jak vyřešit problém s velkým zadlužením. Dlužník po jeho zdařilém ukončení oddlužen, veškeré exekuce, které byly na dlužníka uvalené, se po dobu insolvenčního řízení zastavují, takže je člověk chráněn před nenadálou návštěvou exekutora ve svém bytě. Insolvenční řízení sebou ovšem nese rovněž mnohá úskalí. Nabízíme vám jejich stručný přehled.

Insolvenční řízení je pětiletý proces, při kterém jsou veškeré příjmy dlužníka kontrolovány insolvenčním správcem. Z každé výplaty dlužníkovi zůstane přesně vypočtená částka pohybující se na hranici životního minima. Dlužník navíc musí cele odevzdávat všechny nečekané příjmy - např. výhry v loteriích, dědictví (nesmí jej ani odmítnout). Jestliže dlužník nějaký příjem zapírá, je to důvod pro okamžité skončení insolvenčního řízení.

Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení může začít jenom na návrh, insolvenční návrh může ale podat robněž věřitel. Formulář návrhu je poměrně rozsáhlý. Dlužník v něm musí přesně uvést všechny věřitele a výši dlužných částek. Návrh se podává u místně příslušného krajského soudu, tj. tam, kde má dlužník trvalé bydliště. Soud rozhodne zahájení řízení do patnácti dnů od doručení návrhu (pokud návrh podá dlužník, nikoli věřitel, a návrh je bez nedostatků). Může také ale vyzvat dlužníka a žádat opravu či doplnění žádosti (poté se lhůta pro rozhodnutí logicky prodlužuje). Jestliže ten tak neučiní, může soud řízení ukončit.

Důležité je, že dlužník může insolvenční návrh vzít zpět sám, tím řízení zastavit. Jestliže tak učiní, nebude už ale moci v budoucnu podat návrh v téže věci. Soud může po dlužníkovi ještě před rozhodnutím o povolení či nepovolení oddlužení chtít zaplatit zálohu na potřebné výdaje (na soudní úředníky), které může dosáhnout až 50 tisíc korun. Výše zálohy závisí na soudci. Dlužník by se ale neměl obávat přehnané výše záloh, naprostá většina soudců tuší, že dlužník příliš peněz nemá, kdy žádá o oddlužení. 

Splácí se minimálně třicet procent dluhu

Vstupem do insolventního řízení se dlužník zavazuje, že splatí za pět let alespoň třicet procent všech svých pohledávek (pokud může splatit víc, musí splatit víc, a to až do sta procent výše dluhů), pokud nesplatí třicet procent, není oddlužen. Méně než třicet procent může splatit jen tehdy, pokud s tím jeho věřitelé vysloví písemný souhlas.

Po podání insolvenčního návrhu se dlužníkovi věřitelé rozhodují, jakou formou dojde k uspokojení jejich pohledávek. Předpokládá se, že svolí ke splátkovému kalendáři (viz onen pětiletý proces), protože se má za to, že dlužníci již nemají žádný majetek. Věřitelé se ale mohou rozhodnout pro zpeněžení majetkové podstaty, tj. prodání majetku dlužníka včetně bytu, auta atd. Dlužník se rozhodnutí věřitelů musí podrobit.

S insolvenčním řízením musí písemně souhlasit manžel, případně manželka dlužníka, jinak soud návrh na oddlužení zamítne. Do majetku započteného do majetkové podstaty (může být zpeněžen) spadá veškerý majetek, který byl ke dni doručení insolvenčního návrhu soudu ve společném jmění manželů. Důležité je ale říci, že následné příjmy manžela, resp. manželky, nebudou dotčeny osobním bankrotem dotčeny, tj. nebude se z nich nic strhávat.

Překážkou oddlužení se může stát nezaměstnanost

Často je dlužníky řešená otázka, jestli může do insolvenčního řízení vstoupit nezaměstnaný. Odpověď je, že to zákon nezakazuje, ale soudce k tomu nepochybně přihlédne a mnohonásobně se zvětší šance na zamítnutí žádosti. Soud bude totiž zkoumat, zda má dlužník příjmy dostatečně vysoké, aby za pět let splatil zmiňovaných třicet procent všech svých dluhů.

Protože je insolvenční řízení nesmírně složitý proces, každý konkrétní případ je proto vhodné konzultovat s odborníky. Poradenství zdarma nabízí například Asociaci občanských poraden, která již třetím rokem společně s ČSOB a Poštovní spořitelnou realizuje projekt „Finanční gramotností proti dluhové pasti“. Rovněž bezplatně radí dlužníkům také Poradny při finanční tísni.

Rozsudek soudu
Rozsudek soudu
Více fotek
  • Rozsudek soudu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/26/2555.jpg
  • Na úřadu práce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1472/147200.jpg