Kopicová podá žalobu v kauze plzeňských práv

Praha - Ministerstvo školství podá trestní oznámení v kauze Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zveřejnění jmen lidí, kteří ji absolvovali neobvykle rychle, však nedovolilo proto, že by šlo o porušení zákona na ochranu osobních údajů. Ministerstvo posílá na univerzitu do Plzně také žádost o přezkum diplomů, což prý zákon umožňuje.

„Dnes odchází z MŠMT podnět státnímu zastupitelství k prošetření případných trestně právních souvislostí ve věci případně neoprávněného vydávání vysokoškolských diplomů absolventům Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni za kratší než standardní dobu studia,“ konstatovala dnes ministryně školství Miroslava Kopicová.

Miroslava Kopicová počítá s uvalením nucené správy na fakultu až jako s posledním řešením:

„My dáváme šanci Západočeské univerzitě, aby deklarovala svůj nový postup, aby zvolila reformního děkana, aby vyvodila důsledky z pochybení, která se stala zejména na straně senátu a vedení univerzity i fakulty.“

Video Reportáž Karla Vovesného
video

Reportáž Karla Vovesného

Kopicová dodala, že poslala osobní dopis do rukou rektora ZČU Josefa Průši, ve kterém ho žádá o potvrzení přezkumných řízení z moci úřední za účelem případného zrušení vysokoškolských diplomů či dodatků k nim. „Pokud by bylo zjištěno, že vysokoškolský diplom byl dosažen protiprávní cestou…, pak je podle našeho názoru nepochybně možné vydat usnesení, kterým se vysokoškolský diplom zruší, a to s účinky od data jeho vydání,“ dodal vrchní ředitel sekce legislativy a práva Miroslav Šimůnek.