Bakalářská práce šéfa strážníků v Plzni je téměř shodná s jinou

Plzeň - Sedm let stará bakalářská práce šéfa městských strážníků v Plzni a absolventa místní právnické fakulty Luďka Hosmana se ve většině textu zcela shoduje s o rok starší prací jeho bývalého nadřízeného Radovana Sládka. Obě vznikly na stejné katedře plzeňské právnické fakulty, mají podobné téma, shodné názvy většiny kapitol, obsahují stejné chyby v diakritice a podobně. Dle názorů oslovených právníků jde o plagiát. Hosman to popírá, ve věci vidí útok na svou osobu. Chce se bránit právně. Sládek popřel, že by Hosmanovi půjčoval nějaké materiály k práci nebo její výtisk. „Jestliže text je prakticky totožný, tak to je asi divné. Práci jsem se snažil zpracovat dle vlastních slov,“ řekl Sládek. Skandály zmítaná právnická fakulta v Plzni se 2. listopadu dočká nového vedení. Zda se děkan stane Jiří Pospíšil, který fakultu dočasně vede, není stoprocentně jisté. Akademický senát, který děkana volí, bude totiž ve stejném složení jako doposud.

„Své práce jsem vypracovával naprosto sám. Používal jsem k tomu literaturu, jež byla. Dále vlastní věci, vlastní materiály,“ tvrdí Hosman, který na právech v Plzni absolvoval také magisterské studium a získal i titul JUDr.

Šéfem strážníků je od roku 1998, kdy funkci přebíral po tehdy pověřeném veliteli městské policie Radovanu Sládkovi. Právě se Sládkovou prací obhájenou v roce 2001, tedy rok před Hosmanem, se text na téma Obecní a městská policie shoduje. Stejných je 21 kapitol, shodné jsou slovní výrazy, závorky ve stejných částech.

Číslování kapitol má každý jiné, v Hosmanově práci se ale po kapitole s číslem 2.1.7. objevuje kapitola označená číslem 1.1.2.7. s názvem Další povinnosti uložené zákonem o obecní policii. Přesně takové číslo má u kapitoly s tímto názvem Sládek. Podle obsahu by měl mít Hosman kapitolu označenou jako 2.1.8. Hosmanova práce oproti Sládkově obsahuje navíc kapitoly vztahující se k vyhláškám zastupitelstev některých měst, má navíc organizační řád Městské policie Plzeň. Liší se úvod a závěr práce.

Podle informací pracovnic knihovny jsou obě práce v knihovně uloženy od roku 2002. Práce oběma vedl Milan Duda, jenž byl v minulosti zaměstnancem magistrátu a na právech přednášel správní právo. Duda řekl, že nebyla šance případný plagiát odhalit. „Člověk uhlídá, aby spolužáci nespolupracovali. Je-li mezi nimi rozdíl ročníku, tak se na to nedá přijít,“ dodal. Program na srovnání textů fakulta nemá. Podle vedoucího katedry veřejné správy právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Tomáše Loudy je divné, že Hosmanova práce obsahuje i formální chyby, například nesouhlasí číslování stránek s odkazy uvedenými v obsahu. Dodal, že až se situace kolem fakulty uklidní, bude problém řešit.

Další problém: Nového děkana zvolí stávající akademický senát

Plzeňským právům teď šéfuje bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Zatím je pověřeným děkanem, nový děkan bude zvolen 2. listopadu. Problém je, že o novém šéfovi bude rozhodovat původní akademický senát - tedy ten, který svou nečinností také přispěl k současné krizi na plzeňských právech. Jinak to ale nejde. Senátory totiž nemůže nikdo odvolat, jedině, že by odstoupili sami. 
 

V čele akademického senátu, který bude děkana volit, bude Daniel Telecký, dlouholetý přítel a kolega Milana Kindla, jedné z hlavních postav celé kauzy. Kindlových sympatizantů se mezi senátory zřejmě najde víc. „Já nechci rozlišovat, kdo je či není v kontaktu s bývalým vedením,“ řekl k tomu Pospíšil. 
 
O post děkana se utká Pospíšil a Karol Hrádel. V 18členném senátu je 12 učitelů a 6 studentů. Vítěz potřebuje nadpoloviční většinu, tedy 10 hlasů. Volba je tajná. Pokud senát nového děkana nezvolí, je rektor univerzity připravený využít té nejzazší možnosti – požádat ministerstvo školství o odejmutí akademických práv.

Bývalý proděkan právnické fakulty ZČU Milan Kindl
Bývalý proděkan právnické fakulty ZČU Milan Kindl