Kauza německého odpadu v Libčevsi zůstane bez trestu

Louny - V kauze dovozu odpadů z Německa do Libčevsi na Lounsku před třemi lety nebude nikdo potrestán. Policie původně vyšetřovala 31 lidí, obviněno bylo nakonec devět z nich. Jednatele jedné z dopravních firem, které se na dovozu odpadu údajně podílely, státní zástupce i obžaloval. Po vyhodnocení právních nesrovnalostí a na základě posudku německé strany bylo ale trestní stíhání všech osob zastaveno.

„Bylo jednoznačně prokázáno, že v této kauze nebyly spáchány žádné trestné činy,“ potvrdil právník Antonín Friml. Zastavení trestního stíhání může zrušit Nejvyšší státní zastupitelství. „Nemám informaci o tom, že by tak učinilo. Činnost některých původně obviněných osob byla vyhodnocena jako přestupek ve správním řízení,“ řekl lounský státní zástupce Radim Dragoun.

Minimálně peněžité tresty pro hlavní organizátory dovozu odpadu z Německa očekával Luboš Pekárek z ústeckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, který se případem zabýval. Firmě Bau 24 jako dovozci odpadu vyměřil pokutu deset milionů korun. Bývalý kravín v Libčevsi nebyl zařízením, v němž by ústecký krajský úřad povolil uskladnění či manipulaci s odpadem. Sankci ale nikdo neuhradil. Firma se mezitím dostala do likvidace, nyní pokutu vymáhají celníci.

Celníci spolu s pracovníky České inspekce životního prostředí objevili v Libčevsi nelegální skládku komunálního odpadu z Německa už v lednu 2006. Odpad byl uložen v areálu kravína, ve dvou silážních jámách a ve skladovací hale. Následně skládku neznámí pachatelé několikrát zapálili, až se zmenšila zhruba na polovinu. O likvidaci skládky se nakonec podělila česká strana s německou.