Na olomouckých právech kontrola žádné rychlostudenty neodhalila

Olomouc – Kontrola studentů, kterou olomoucké právnické fakultě zadalo ministerstvo školství, žádné rychlostudenty neodhalila. Ministerstvo seznam 11 studentů doručilo vedení fakulty v pátek, kontrola proběhla o víkendu. Podle mluvčího univerzity Rostislava Hladkého kontrola prokázala, že všichni studenti absolvovali školu řádně a v souladu se zkušebním řádem univerzity.

Ministerstvo si 11 studentů vytipovalo na základě údajů matriky studentů jednotlivých vysokých škol, podle které absolvovali studium nestandardně rychle. Jenže matrika podle Hladkého neobsahuje údaje o studiu v zahraničí a také tam nejsou údaje o absolvování programu celoživotního vzdělávání. „Dotčení studenti na naší právnické fakultě studovali 3,4 až 3,7 roku, ale před tím studovali v zahraničí či v programu celoživotního vzdělávání. Tyto informace ale nemohlo ministerstvo školství mít, proto muselo požádat o součinnost vysoké školy,“ doplnil Hladký. 

„Pět studentek či studentů přestoupilo na olomoucká práva z Univerzity Komenského v Bratislavě, dalších pět bylo převedeno do druhého ročníku po absolvování prvního ročníku programu Celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to po řádném přijímacím řízení a po uznání zkoušek z celoživotního vzdělávání,“ komentovala stav na fakultě děkanka Milana Hušáková. Jedenáctý student přestoupil do Olomouce z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998 a ukončil studium v roce 2002.   

Ministerstvo školství provedlo v souvislosti s plzeňskou kauzou kontrolu na právnických fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Výsledky rozeslalo ve čtvrtek rektorům univerzit, ti musejí do konce října prošetřit případné nesrovnalosti. Od listopadu budou na řadě ostatní fakulty veřejných škol a poté i školy soukromé.   

Na rychlostudenty si posvitíli i v Plzni

První várku tzv. rychlostudentů začala prověřovat i právnická fakulta v Plzni. V neděli prošetřila speciální komise 91 absolventů, u 52 nebyly zjištěny žádné závady, u zbylých 39 je nutné delší prověřování. V první skupině jsou prý hlavně policisté, celkem má komise v Plzni prozkoumat délku studia u 560 studentů.

Podle rektora Josefa Průši bude většina případů v pořádku. Velké množství tzv. rychlostudentů tvoří totiž cizinci, kteří dostávají pseudorodná čísla, aby je bylo možné zařadit do evidence školy. Na každé vysoké škole ale dostanou jiné, proto pak podle statistik vypadají, že na žádné jiné škole nestudovali. Ministerstvo školství už proto připravuje nápravu: „Velmi rychle připravíme takový informační systém, který nám umožní, abychom mohli studenta sledovat tak, jak se pohybuje naší vzdělávací soustavou,“ vysvětluje ministryně školství Miroslava Kopicová.