Na Fakultě sociálních věd UK vystudovali všichni řádně

Praha - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) nemá žádné „rychlostudenty“, po roce 2000 absolvovali všichni doktorandi řádně. Ukázala to hloubková kontrola, kterou tento týden fakulta udělala. Devět lidí vystudovalo rychleji, než je běžné. Podle mluvčího univerzity Václava Hájka jsou to ale buď odborníci, kteří nemohli dostudovat v minulém režimu, nebo ti, kteří již dříve studovali v zahraničí. Škola ke kontrole přistoupila kvůli výrokům budoucího děkana fakulty Jakuba Končelíka, že někteří starší pedagogové získali tituly ne úplně běžným způsobem.

Obvyklá doba pro udělení titulu Ph.D. je tři roky, po roce 2000 však osm lidí absolvovalo na fakultě za méně než dva roky, jeden dokonce za méně než rok. Škola proto přistoupila k hloubkové kontrole těchto absolventů, při níž prověřila jejich studijní dokumentaci, doklady o přijetí, plnění studijních povinností a ukončení studia a závěrečné práce. Vše ale prý bylo v pořádku. „Všechny předložené disertační práce splňují náročná kritéria kladená na tyto typy prací, a to včetně jejich rozsahu, seznamu literatury a poznámkového aparátu,“ upozornil mluvčí Hájek.

Většina z těchto devíti absolventů jsou prý mezinárodně uznávaní odborníci, kteří po roce 2000 doktorské studium absolvovali buď jako podmínku pro následné habilitační nebo profesorské řízení, či proto, že v minulosti nemohli studium dokončit z politických důvodů. Mezi těmi, co absolvovali rychleji, jsou prý i lidé, kteří již dříve studovali v zahraničí a na FSV UK pak svá studia zakončili.

Podle televize Prima napsal před několika měsíci Končelík ve své práci, že FSV UK udělila tituly Ph.D. řadě svých starších pedagogů, kteří dosud neměli vědeckou hodnost a potřebovali ji pro setrvání ve funkcích. Tito lidé tak prý získali tituly za rekordně krátkou dobu. Zároveň však uvedl, že nepochybuje o tom, že tito lidé si vědecké tituly zaslouží. Končelík byl tento měsíc zvolen novým děkanem FSV UK, do funkce nastoupí v únoru.