Chybějící práce a plagiáty prověří v Plzni speciální komise

Praha – Na plzeňskou právnickou fakultu míří speciální komise, která postupně prověří rigorózní, magisterské i bakalářské práce. V Otázkách Václava Moravce to oznámila šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Komisi přivítal také bývalý proděkan fakulty Milan Kindl s tím, že se ukáže, že na fakultě fungovalo vše v pořádku a dojde tak k očištění studentů i pedagogů. Zároveň odmítl jakékoli systémové chyby, k selháním podle něj mohlo dojít vinou administrativních chyb pouze ojediněle a bez jeho vědomí. Otázkou zůstává, zda bude možné odebrat neoprávněně získané tituly.

Vyslaná komise podle Dvořákové projde zejména práce, které budou vykazovat podezřelé znaky, například práce se stejným názvem nebo ty, na které byly údajně hotové posudky dřív, než byly samotné práce napsány. „Jsem přesvědčena, že klidně 95 procent prací bude v pořádku. My se ale ptáme, proč těch 5 -10 procent je v nepořádku, proč se v tomto případě děly systémové chyby,“ uvedla Dvořáková. Celá kontrola bude zřejmě trvat několik měsíců, protože prací je velmi mnoho.

Kindl se v Otázkách hájil tím, že k žádným systémovým chybám nedocházelo a všechny postrádané práce se najdou. Mohou prý být rozpůjčované různě po katedře nebo u pedagogů. Neevidování a volný pohyb prací však Dvořáková považuje za jasné selhání: „Jestliže je zákonem dáno, že mají být práce zveřejněné a nejsou k dispozici, tak je to problém. Nejenže nebyly zveřejňovány kvalifikační práce, ale nejdou dohledat ani ty po roce 2006, a to je obrovské množství prací.“ Neznamená to podle ní, že práce, kterou nemůže nikdo dohledat, je špatná, ale jasně to ukazuje na programový nepořádek.

Dvořáková Kindlovi také vytkla neprůhledné přijímací řízení bez jasně daných podmínek a také problémy až podvody při reakreditaci oboru. Kindlovo vedení totiž předkládalo zastaralou literaturu a uvádělo jako garanty studijních programů i lidi, kteří zemřeli nebo byli vážně nemocní. Kindl problémy přiznal, byly ale prý způsobeny tím, že dotyčný docent zemřel tři dny před kontrolou a o dotyčné profesorce po infarktu si myslel, že posléze znovu nastoupí. Dvořáková však argument neuznala – podle ní je neuvěřitelné, aby 77letý člověk, byť odborník, zajišťoval celý předmět.

Tituly plagiátorům zřejmě zůstanou

Současný skandál na právech odstartovala opsaná disertační práce bývalého proděkana Ivana Tomažiče a později rozvířila bakalářská práce šéfa plzeňských strážníků Luďka Hosmana opsaná od jeho bývalého nadřízeného. Hosman se sice k plagiátorství přiznal, ale považuje vše za chybu systému na fakultě. Bakalářský titul mu zatím zřejmě zůstane. „Student předložil práci, kterou někdo pustil k oponentuře, poté k obhajobě a komise rozhodla o tom, že práce je způsobilá. Dokud tato rozhodnutí platí, považuji práci za způsobilou,“ uvedl jeho právník Radek Ondruš.

Kindl se s Ondrušem shodl, že podle současného právního řádu není možné titul zpětně odebrat. Pokud k tomuto plagiátorství došlo, má se podle Kindla nanejvýš posypat hlava popelem, přiznat se a vyvodit důsledky. Příčinou neodhalení jasně opsané práce je podle Dvořákové plzeňský systém ustavování a jmenování komisí od bakalářských až po doktorské práce. V některých případech totiž není možné dohledat, v jakém složení komise zasedla, někdy v ní zase zasedli lidé z úplně jiného oboru, než bylo zaměření práce.

Ministerstvo školství věří, že tituly bude možné odebrat i za současného právního stavu. „Pan rektor nebo ten, kdo udělil titul, ho může taky odebrat ve správním řízení. Ministerstvo to může potvrdit, nebo nepotvrdit, a pak ještě existuje soudní odvolání,“ uvedla ministryně Školství Miroslava Kopicová. Možností je ale i to, že by se kvůli odebírání titulů změnily zákony. Dvořáková ale zároveň připomíná praxi z minulého režimu, kdy se tituly odebíraly na politickou objednávku. Ministerstvo školství si je podobných úskalí vědomo i v dnešní době, a proto bude zatím vyčkávat, jak se věci vyvinou.