Poslanec Benda zřejmě získal neoprávněně doktorát

Praha - Titul doktora práv na plzeňské fakultě získal podle všeho neoprávněně předseda ústavněprávního výboru sněmovny a poslanec ODS Marek Benda. Zjistil to pořad 168 hodin, který analyzoval jeho rigorózní práci. Ta je shodná s jeho magisterskou prací, avšak rozsahem parametrům rigorózní práce neodpovídá, protože je poloviční. U rigorózního řízení Bendovi oponoval dnes již bývalý proděkan plzeňské právnické fakulty Milan Kindl se svým partnerem z advokátní kanceláře. Na formality však očividně nehleděli.

Bendova diplomová práce a jeho rigorózní práce jsou stejné. „Ta práce byla uznána jako rigorózní, tak jsem ji jenom nechal převázat,“ vysvětlil důvody poslanec. Se stejnou prací získal loni v červnu titul magistra práv a letos v červnu i doktora práv. V Brně diplomová a rigorózní práce být stejná nesmí, praxe dvou titulů za jednu práci je výjimečná i na pražských či plzeňských právech. Podle vedoucího katedry obchodního práva právnické fakulty v Plzni Karla Eliáše musí jít o mimořádné dílo, které samozřejmě musí věcně odpovídat tomu, co se po rigorózní práci chce. Eliášův kolega z katedry občanského práva Petr Bezouška dodává, že se takto postupuje pouze ve výjimečných případech.

podstatou Bendovy práce je, že chronologicky seřadil vývoj restituční legislativy, ocitoval projev svého otce ve federálním shromáždění a překopíroval úryvky zákonů, místy s chybami, pravopisnými i faktickými. Skromný je seznam použité literatury, kde figuruje jen 6 knih. Odborníci na občanské právo v Plzni ani Praze práci na kameru hodnotit nechtěli, redaktoři uspěli až v Brně. „Ta práce jako diplomová práce podle mého názoru patří  spíš mezi průměrné práce, co se týče obsahové stránky. Rigorózní práce to není, jo, to není rigorózní práce,“ zhodnotil dílo odborný asistent katedry občanského práva právnické fakulty v Brně JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Podle Bendy je však práce na takové úrovni, že si dva tituly zasluhuje. Poslanec navíc v rigorózním řízení uspěl i přesto, že jeho práce formálně nesplnila vnitřní pravidla fakulty. "Rigorózní práce musí mít vždy 100 stran a bere se to tak, že to musí být normostrany, vysvětluje postup Bezouška. Jedna normostrana má 1800 znaků včetně mezer. Bendova práce sice čítá 109 stran, jenže pouze díky velkému písmu a řádkování. Při přepočítání na normostrany vychází pouze 57 stránek, což ani zdaleka nestačí. Benda však trvá na 110 stranách a nic víc k tomu říci nechce.

Oponenty Bendovy rigorózní práce byli dnes už bývalý proděkan fakulty Milan Kindl a jeho partner z advokátní kanceláře Ondřej David. Kindl u Bendovy práce projevil opravdovou velkorysost: „Já se přiznám, že mám ke svým studentům důvěru, já ty jejich práce čtu, zabývám se jejich myšlenkami, ale nepočítám písmenka.“ Navíc ohodnotil velmi pozitivně i její obsah: „Mně se ta práce velmi líbila a ona skutečně hodně vybočovala z toho standardu. Podle mého vidění světa a podle mého vidění těch prací opravdu vybočovala směrem vzhůru.“

Otázkou je, zda stejně shovívavý bude i pověřený děkan právnické fakulty Jiří Pospíšil: „Všechny sporné případy, na které upozorní občané nebo média, my zde na fakultě shromáždíme a předáme komisi, kterou sestaví pan rektor.“

Podrobnosti v pořadu 168 hodin

Předseda ústavněprávního výboru sněmovny Marel Benda udělal doktorát, přestože nesplnil pravidla rigorózního řízení. Je ochoten titul JUDr. vrátit? A jaká jeho práce byla? Detaily v pořadu 168 hodin, který naleznete v archivu.

Diplomová práce Marka Bendy
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24