Exekuce mají být ode dneška rychlejší a přiměřené dluhu

Praha – Exekutoři už nesmějí kvůli stokorunovým dluhům obstavovat celý majetek. Říká to novela exekučního řádu, která právě dnes vstoupila v platnost. Změny mají zároveň přispět ke zrychlení exekučních řízení a zjednodušení postupu soudu. Někteří exekutoři ale mají k novele výhrady, přenáší prý jen práci z rukou soudců do rukou exekutorů, navíc prý umožní dlužníkům vytvořit větší prostor pro nekalé chování. 

Exekutor by od listopadu kvůli vymáhané stokoruně neměl obstavit celý bankovní účet. Hlavním způsobem, jak získat od dlužníka peníze, bude takzvané přikázání pohledávky, poté srážky ze mzdy, a teprve pak bude moci exekutor sáhnout na majetek dlužníka. Pokud bude mít navíc dlužník v exekuci zablokovaný celý majetek s výjimkou běžných činností, postačí, když bude zajištěn dostatečný majetek pro splacení dluhu, majetek pak bude znovu uvolněn. 

Novinka má zároveň urychlit i případné ukončení exekuce, a to v tom případě, kdy se věřitel a dlužník dohodnou. „Teď to bude tak, že přijde k exekutorovi, když bude věřitel souhlasit, tak ji exekutor zastaví,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Exekuční řízení bude zahajováno podáním přímo soudnímu exekutorovi, nikoliv soudu, jako tomu bylo dosud. Exekuci však bude stále nařizovat soud. Exekutor i soud mají pro svá rozhodnutí stanovenou lhůtu 15 dnů, rozhodnuto o nařízení exekuce by tak mělo být do 30 dnů, uvedla mluvčí Exekutorské komory Monika Zajícová.

Zaváděním povinné posloupnosti kroků ale podle exekutora Jana Grosama výrazně klesne úspěšnost exekuční praxe. Zkušenost z praxe je totiž taková, že většina dlužníků nemá na účtech nic a čím dál více jich čerpá státní sociální dávky. Uspokojení pohledávky je pak jen otázkou odvozu a prodeje movitých věcí nebo zpeněžení nemovitostí. Podle navrhovaného znění však v tu chvíli, kdy k těmto krokům budeme smět přistoupit, povinný už o exekuci bude vědět, dodává Grosam.  

Počet exekucí v Česku roste každým rokem. V roce 2001, kdy začaly platit, jich byly čtyři tisíce. V roce 2003 už přes sto tisíc, vloni jejich počet stoupl na půl milionu. Letos je situace kvůli ekonomické krizi ještě horší. Zahájeno tak zřejmě bude přes 700 tisích exekucí.

Exekuční pracovníci
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24