Komise prozkoumá aféru na plzeňských právech

Plzeň - Rektor Západočeské univerzity (ZČU) ustanovil pětičlennou komisi, jež prověří studium na právech v Plzni. V čele komise stojí prorektorka univerzity Eva Pasáčková. Členem je například pedagog plzeňských práv Petr Bezouška, který upozornil na opsanou dizertaci bývalého proděkana Ivana Tomažiče. Komise prověří doktorské studium, rigorózní řízení i vybrané absolventy magisterského studia.

Úkolem komise je prověřit doktorské studium za celou dobu, kdy na fakultě bylo, a to včetně záznamů o průběhu jednotlivých zkoušek, kvalifikace zkoušejících a podobně. „Zvláště se zaměří na studenty, kteří své studium zahájili v akreditovaném oboru, přičemž fakulta o akreditaci v průběhu jejich studia přišla,“ uvedl rektor Josef Průša. Úkolem je zjistit, zda byli tito studenti řádně převedeni. Komise může i doporučit vedení práv, aby některé dizertace posoudil nezávislý odborník.

Členové komise:

Předsedkyně PhDr. Eva Pasáčková, CSc., JUDr. Petr Bezouška, Petr Najman, doc. Nikolaj Demjančuk a Ing. Lukáš Bartoň

V případě rigorózního řízení komise prověří protokoly a práce držitelů takzvaného malého doktorátu (JUDr.), u nichž bylo zjištěno nestandardní složení oponentů nebo komise pro obhajobu. Seznam takových prací si vyžádá od pověřeného šéfa fakulty Jiřího Pospíšila. Komise se bude zajímat i o práce na podobné nebo často se opakující téma i o práce neodpovídající oboru, v němž byly obhájeny. Může doporučit přezkoumání práce.

U magisterského studia bude pět komisařů zkoumat studium u absolventů, jejichž seznam získala ZČU od ministerstva školství. Na seznamu je zhruba 500 jmen, u nichž existují pochyby. S prověřováním už komise začala. Rektor členy komise zavázal mlčenlivostí. Informace budou pravděpodobně podány až na základě závěrečné zprávy, kterou vedení ZČU předá ministerstvu školství a akreditační komisi. Stanoveno je současně také pět náhradníků. Komisi Průša jmenoval s účinností od 30. října.