Novým děkanem plzeňských práv bude Pospíšil

Plzeň - Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil bude řádným děkanem právnické fakulty v Plzni. Akademický senát fakulty ho dnes nejprve zvolil 11 hlasy z 18 oficiálním kandidátem na děkana. Vzápětí rektor Západočeské univerzity Josef Průša oznámil, že Pospíšila v úterý do funkce jmenuje. Pražský advokát Karol Hrádela ve volbě neuspěl, dostal šest hlasů.

 

„Byl jsem požádán rektorem a některými významnými akademiky, abych škole pomohl, abych provedl nutné reformy, dohodl další fungování fakulty s akreditační komisí, odstranil problémy a uklidnil poměry na fakultě. Doufám, že se mi to během jednoho roku podaří. Pokud ano, pak nechť fakulta se baví o tom, kdo má být řádným děkanem. Protože kdyby zde takové problémy nebyly, tak já bych jako člověk více veřejně než akademicky činný, tak bych do takové funkce nekandidoval,“ řekl ČT krátce po svém zvolení Pospíšil. Už dříve totiž avizoval, že nechce na fakultě strávit plné funkční období, které trvá až do roku 2013, ale jen kratší část, například akademický rok, a dokončit započaté reformy.

„Všechny reformy jsem schopen provést během jednoho akademického roku, pokud se mnou budou chtít kolegové spolupracovat. Všem nám jde o to očistit fakultu a vše bude probíhat po dohodě s ministerstvem, akreditační komisí a rektorátem,“ řekl v Událostech, komentářích Pospíšil.

Video Rozhovor s Jiřím Pospíšilem
video

Rozhovor s Jiřím Pospíšilem

„V horizontu 14 dnů chci představit tým a říct, kdo bude na funkcích proděkanů,“ uvedl po zvolení. Ve vedení fakulty se podle jeho slov objeví třicátníci i lidé, kteří tvoří akademickou špici, půjde o lidi z fakulty. Za nejdůležitější nyní Pospíšil označil dokončení jednání s akreditační komisí, které má být ukončeno 25. listopadu, a poskytnutí komisi všech podkladů.

Rektor je spokojen, doufá v návrat ztracené prestiže

Rektor univerzity Josef Průša uvedl, že fakulta potřebuje jasné a transparentní vedení. „To se dnešním dnem stalo, věřím, že se nám podaří získat zpět ztracenou prestiž, a to nejen fakulty, ale i univerzity. Za bod zlomu dnešní den označil předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který stál u zrodu fakulty. “Mám radost. Věřím, že nyní dojde k zásadnímu obratu. Bude to chtít čas, ale myslím, že ty rozhodující systémové změny právě teď nastávají. Jsem spokojen i s tím, že volba dopadla těsně, což člověka vybudí k výkonu," uvedl. Ministryně školství Miroslava Kopicová řekla, že Pospíšil musí pokračovat v započatých změnách, aby pověst školy nebyla dál zpochybňována.

Projevy kandidátů sledovala zaplněná aula

Volba nového děkana začala krátce po čtvrté hodině. Posluchárna byla zcela zaplněná, jak studenty, tak profesory školy i významnými právníky v čele s rektorem Průšou.

Samotný program zdrželo jednání o složení volební komise, kde zástupce studentů navrhl komisi bez předsedy akademického senátu Daniela Teleckého, jenž je znám jako příznivec bývalého proděkana Milana Kindla. Návrh studentů se napoprvé nepodařilo prohlasovat. Poté, co se Telecký vzdal účasti ve volební komisi, byl tento návrh schválen.

Pak oba kandidáti předstoupili se svými projevy. Hrádela například zmínil, že je třeba zlepšit jméno plzeňských práv, musí být zavedeny schůzky s pedagogy a studenty. Jako děkan by Hrádela vytvořil i ekonomickou komisi, což by mohlo podle něj škole přinést zdroj finančních prostředků. Hned po zkouškovém období by probral koncepci fakulty.

Pospíšil by chtěl být děkanem až do dokončení reforem. Zmínil, že škola přechází na kreditní systém, zavede nové přijímací řízení, provádí audit kvalifikačních prací. Pospíšil připravil 14 reformních kroků, které je nutné naplnit. Po 15 letech fungování fakulty navrhl také personální audit, který zjistí, zda faktický výkon činnosti pedagogů odpovídá jejich úvazku. Nutná je také revize vnitřních předpisů školy.

Hrozba nucené správy odvrácena

Výsledek volby netrpělivě očekávaly nejen tři tisícovky studentů. Pokud by nikdo nebyl zvolen, hrozila nucená správa a případně i zrušení fakulty. Stejný scénář může nastat ve chvíli, kdy nebude nový děkan ochoten pokračovat v započatých reformách.

Třiatřicetiletý Pospíšil, který už školu pátým týdnem reformuje, byl na kandidáta navržen devíti platnými návrhy, o 17 let starší Hrádela jedním. Šest návrhů bylo neplatných. Pro zvolení musel jeden z nich získat minimálně deset hlasů senátorů. V akademickém senátu je celkem 18 lidí, 12 pedagogů a 6 studentů.

O osudu fakulty rozhodl tentýž senát, který selhal jako kontrolní mechanismus školy. Kvůli jeho nečinnosti, zejména části pedagogů, se na fakultě prohlubovaly problémy. Vygradovaly před šesti týdny zveřejněním plagiátu disertace exproděkana Ivana Tomažiče. V souvislosti s tím rezignovali děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Tomažič. Senátu předsedá Daniel Telecký, blízký přítel Kindla.