Kardinál Vlk sloužil mši za zemřelé

Praha - Mši za zemřelé dnes sloužil v zaplněné bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě kardinál Miloslav Vlk. Zároveň požehnal hroby na Vyšehradském hřbitově včetně Slavína, kde jsou pohřbeny významné české osobnosti. Kvůli deštivému počasí však prošel hřbitovem pouze v doprovodu členů kapituly. Věřící, kteří se svícemi tradičně účastní průvodu, zůstali v bazilice a modlili se za zesnulé.

Na hřbitov plný blikajících svíček a lampiček přišel pražský arcibiskup v doprovodu několika kněží. Zapálil svíce a položil květiny u míst posledního odpočinku některých známých osobností a u pietně upraveného památníku kněží, řeholníků a řeholnic.

Vlk při liturgii hovořil o křesťanské víře ve zmrtvýchvstání, o smrti, lidské duši a věčném životě. V modlitbách zaznělo děkování za dar života i prosby za zemřelé. Věřícím připomněl, že dnešní vzpomínka na zemřelé je i dnem naděje. Světlo, které lidé dnes zapalují, symbolizuje podle kardinála zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Právě to by si podle něj měli věřící

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Veřejné slavení vzpomínky na všechny zemřelé zavedl benediktinský opat Odilo z francouzského kláštera Cluny po roce 998. Od 14. století zdomácnělo i v Římě. Zvyk slavit v ten den tři mše za zemřelé potvrdil v 18. století papež Benedikt XIV. Od roku 1915 to bylo rozšířeno na celou katolickou církev.