Češi jsou teď spokojenější než před revolucí

Praha – Centrum pro výzkum veřejného mínění dnes vydalo výsledky průzkumu, které ukazují, že jsou Češi spokojenější než před rokem 1989. Tento názor zastává zhruba pětačtyřicet procent lidí. Opačného mínění je pouhých čtrnáct procent občanů. Většina obyvatel tedy nepokládá návrat komunismu za pravděpodobný a ani si ho nepřeje. Nejkritičtěji se k minulému režimu stavějí lidé středního věku, občané s vyšším vzděláním a voliči pravice.

Za posledních deset let také vzrostl počet Čechů, kteří věří, že změna režimu stála za to. V současnosti si to myslí devětašedesát procent obyvatel, v roce 1999 to bylo jen šestapadesát procent. „Deset let je už dostatečná doba na to, aby další generace ovlivnila veřejné mínění,“ podotkla spoluautorka výzkumu CVVM Paulina Taberyová. Ne se vším jsou ale lidé spokojeni, zhoršila se podle nich třeba bezpečnost.

Lidé podle průzkumu nejvíce oceňují, že současný režim umožňuje svobodný přístup k informacím, volně cestovat a otevřeně vyjadřovat své názory. Pokud jde o vyrovnání se s minulostí, Češi převážně souhlasí s restitucemi drobného majetku a s lustračním zákonem. Mírný nesouhlas převažuje u restitucí rozsáhlých majetků, kuponovou privatizaci a deregulaci cen považuje většina lidí za nespravedlivé.

Video Rozhovor s Janem Červenkou
video

Rozhovor s Janem Červenkou

Lidé se vyjadřovali i k sametové revoluci

Průzkum také zjišťoval názory lidí na to, na jakém základě se uskutečnila sametová revoluce. Nejvíce dotazovaných, třiadvacet procent, si myslí, že lidé měli dost špatného vládnutí. Druhým nejčastěji uváděným důvodem je rozklad režimu, následuje touha po svobodě a demokracii. Naopak občané si nemyslí, že by revoluce byla „dohodnutým divadlem“ nebo byla nějak řízena ze Západu.

Průzkum se konal v prvním zářijovém týdnu a zúčastnilo se ho 1 046 lidí ve věku od 15 let.