Univerzitu Palackého v Olomouci povede rektor Miroslav Mašláň

Olomouc - Univerzitu Palackého v Olomouci povede v příštích čtyřech letech nový rektor Miroslav Mašláň z přírodovědecké fakulty. Dnes o tom rozhodl akademický senát univerzity. Volby se účastnilo 24 členů senátu, dvaapadesátiletý Mašláň obdržel ve druhém kole voleb 14 hlasů. K volbě nového rektora se senátoři sešli podruhé za poslední měsíc. Na počátku října ani jeden kandidát nezískal potřebný počet hlasů. O post se tehdy ucházeli dosavadní rektor Lubomír Dvořák a děkan filozofické fakulty Ivo Barteček. Současnému rektorovi uplyne funkční období na konci ledna příštího roku. Jeho nástupce do čela školy usedne od února.

„Chci pokračovat v rozvoji univerzity tak, aby byla uznávanou univerzitou ve středoevropském regionu, a dosáhnout toho, aby nenastal pokles zájmu studentů o studium na této univerzitě. Třetí prioritou je využít prostředky, které se dnes pro rozvoj univerzity nabízejí ve strukturálních fondech,“ řekl Mašláň po volbě. Jeho jméno oznámí vedení univerzity do konce týdne ministerstvu školství, zhruba v únoru by se měla uskutečnit inaugurace u prezidenta republiky.

Za svoji výhodu považuje skutečnost, že je nekonfliktní typ: „Dokážu vyjít s celou řadou lidí a doufám, že pokud někde zaplanou vášně, dokážu to ukočírovat a uklidnit.“ V lednu plánuje sestavit tým prorektorů. Předseda Akademického senátu UP Roman Kubínek připomněl, že Mašláň má zkušenosti nejen z vedení katedry, ale byl také proděkanem a prorektorem.

Po neúspěšné říjnové volbě se tentokrát k dosavadnímu rektorovi Lubomíru Dvořákovi a děkanovi filozofické fakulty Ivo Bartečkovi připojil navíc vedle Mašláně i Jaroslav Vomáčka, přednosta Ústavu radiologických metod Fakulty zdravotnických věd UP, který působí také na lékařské fakultě. Dvořák ani Vomáčka dnes nepostoupili do druhého kola voleb. Barteček v něm získal devět hlasů, Mašláň 14.


Miroslav Mašláň je vedoucím Katedry experimentální fyziky na přírodovědecké fakultě a působí mimo jiné v Centru pro výzkum nanomateriálů. Ve vědecké práci chce alespoň zčásti pokračovat. Je zakladatelem Vědecko-technického parku UP, řešitelem 11 projektů s úhrnnou dotací nad 160 milionů korun.