Další nejasnosti kolem studia bývalého šéfa plzeňských strážníků

Plzeň – Studium bývalého šéfa městské policie v Plzni Luďka Hosmana vzbuzuje stále větší podezření. Hosman získal na plzeňských právech postupně bakalářský, magisterský i doktorský titul – jenomože před časem přiznal, že část bakalářské práce opsal. Následně rezignoval i na svou funkci u městské policie. O bakalářský titul tak zřejmě přijde, otazníky ale visí i nad jeho dalšími tituly.

Hosman ještě 15. řijna všechny tři práce ukazoval na kameru, teď už je ale ukázat odmítá, prostřednictvím právníka vzkázal, že se k tomu nechce vyjadřovat. Bakalářskou, diplomovou i rigorózní práci ale psal Hosman na velmi podobné téma – je proto pravděpodobné, že i u dalších prací vycházel ze své opsané bakalářské práce.

Bývalý šéf strážníků obhajoval rigorózní práci v roce 2006, podle zákona by tak měla být v knihovně k dispozici. Jenomže tam není a nikdo ji nenašel ani na fakultě. O Hosmanovo studium se přitom nezajímá ani speciální komise, kterou ustanovil rektor Západočeské univerzity. „Komise není primárně určená k těmto činnostem, my tyto práce, které jsou medializované, řešíme nad rámec,“ vysvětluje rektor univerzity Josef Průša.

Děkan právnické fakulty Jiří Pospíšil proto do Plzně pozval šéfku akreditační komise Vladimíru Dvořákovou. Jenže komise má jen jednu možnost – požádat Luďka Hosmana, aby sám své magisterské a rigorózní práce zapůjčil, což je ale velmi nepravděpodobné. „Pokud by byl vydán jediný existující originál, a tento by byl na fakultě ztracen jako předchozí výtisky, zůstalo by pouze tvrzení fakulty, proti kterému bychom jen obtížně hledali důkazy u soudu,“ vysvětluje Hosmanův právník Radek Ondrůš.

Pokud se prokáže, že Luděk Hosman v diplomové a rigorózní práci vycházel z plagiátu bakalářské práce, bylo by podle rektora nejlepší, aby se Hosman sám všech titulů vzdal.