Děkanem filozofické fakulty v Plzni bude archeolog Vařeka

Plzeň - Na místo po odvolaném děkanovi filozofické fakulty v Plzni Ladislavu Cabadovi usedne proděkan fakulty Pavel Vařeka z katedry archeologie. Rozhodl o tom dnes v tajné volbě akademický senát. Pro Vařeku, jenž o místo šéfa fakulty bojoval s manželkou Cabady Šárkou Cabadovou Waisovou, hlasovalo 11 z 15 senátorů. Cabadová, která vede katedru politologie a mezinárodních vztahů, dostala dva hlasy, dva senátoři se hlasování zdrželi.

Nového děkana začala fakulta se 3300 studenty, 150 učiteli a rozpočtem 125 milionů korun hledat poté, co se v září akademický senát nečekaně postavil proti Cabadovi a vynutil si jeho odvolání. Vytýkal mu přitom nejednotný a autokratický přístup k pracovištím fakulty a ztrátu důvěry. Jedním z důvodů, proč Cabada o místo přišel, bylo údajně i to, že podporoval myšlenku přestěhovat fakultu do budovy v areálu bývalé Škodovky. Proti tomu se postavili někteří senátoři i mnozí učitelé fakulty.

Neúspěšná kandidátka Šárka Cabadová:

„Pro mě tato kandidatura byla příležitostí promluvit, nikoli že bych si myslela, že zvítězím.“

Právě v názoru, zda se přestěhovat do rektorátem prosazované budovy ve Škodovce, se oba kandidáti rozešli. Vařeka řekl, že je vhodnější zůstat v několika objektech v historickém centru, než se stěhovat do objektu připomínajícího „halu na pojízdný jeřáb“. Dnes znovu zopakoval, že zvolené prostředí „by mělo odpovídat charakteru a duchu našich oborů“. Naopak Cabadová Waisová uvedla, že otázky týkající se dislokace jsou v moci rektora.

Vařeka studentům i pedagogům řekl, že fakulta musí být otevřená a vstřícná. Posílit chce studijní oddělení o akreditační referát, jenž by připravoval podklady pro katedry. Navrhl i další pracoviště, například na pomoc s granty. Studentům ze sociálně slabého prostředí slíbil stipendia. Zastal se i jazykovědných oborů na fakultě, u nichž je prý nyní nutná dokonalá příprava reakreditace a zajištění vyššího zapojení do grantových činností.