ČSSD ve sněmovně prosadila uzákonění pravidel krajského referenda

Praha - ČSSD ve sněmovně prosadila uzákonění pravidel krajského referenda. Platit by měla od roku 2011. ODS se nepodařilo zákon zamítnout. Šanci ale bude mít ještě díky Senátu, který nyní dostane zákon k projednání. Ve sněmovně dnes normu podpořilo 59 ze 108 poslanců, kteří v pátek po poledni na jednání dolní komory zůstali. Pro hlasovali kromě sociálních demokratů komunisté a zelení. Přijetí zákona by podle ČSSD přispělo k větší identifikaci lidí s regionem, v němž žijí. Krajská referenda by podle tvůrců normy také posílila legitimitu krajské moci a podpořila postavení krajské samosprávy.

Krajská referenda by se podle předlohy v budoucnu mohla konat pouze o věcech, které spadají do výhradní působnosti kraje. Nesměla by ale být o zřízení nebo zrušení krajských orgánů a jejich uspořádání, o volbě či odvolání hejtmana a dalších krajských představitelů, o ukládání pokut a o rozpočtu kraje nebo o krajských vyhláškách. Vlastní konání referenda by zajišťovala krajská samospráva, která by hradila i náklady spojené s hlasováním.

Podle bývalé Topolánkovy vlády ale návrh neřeší například ekonomické krytí výsledků přijatých v referendu. S většinou ostatních námitek se ČSSD při projednávání předlohy vypořádala. Navrhla mimo jiné stanovit, že o konání regionálního referenda může zastupitelstvo kraje rozhodnout nadpoloviční většinou hlasů všech, nikoli pouze přítomných krajských zastupitelů. Z pěti na šest procent pak zvýšili počet obyvatel, kteří by mohli žádat o referendum. V souběžné novele zákona o krajích sněmovna na popud ČSSD zrušila pasáž, podle níž krajskému zastupitelstvu hrozilo rozpuštění ministerstvem vnitra v případě, pokud by nerespektovalo rozhodnutí přijaté v referendu nebo soudní nařízení o jeho vyhlášení. 

Referenda se v současnosti mohou konat pouze na místní úrovni

V současné době se referenda mohou konat pouze na místní úrovni. Zákonodárci také mohou ústavním zákonem schválit vyhlášení celostátního jednorázového referenda k určité otázce. Dosud tuto možnost využili pouze jednou, když v roce 2003 dali občanům příležitost rozhodnout v referendu o vstupu země do EU. Návrh tohoto plebiscitu inicioval Senát, v němž ale jiné návrhy na všelidové hlasování dosud nenacházely většinovou podporu.

Hlasování v referendu
Hlasování v referendu