Kameny mají připomínat oběti holocaustu

Praha - V pražské Maislově ulici začíná projekt s názvem „Kameny zmizelých“. Dnes byly symbolicky položeny tři kameny, které mají chodcům připomínat oběti holocaustu z blízkého okolí. Celkem je v plánu položit 32 kamenů, které mají rozšířit počet loni položených. Ostatní budou do chodníků zasazeny ale až poté, co organizátoři získají potřebné povolení. Projekt pořádá Česká unie židovské mládeže. Loni se tato akce konala poprvé. V evropských zemích lze najít už 14 tisíc podobných kamenů.

Akce „Kameny zmizelých“ pochází z Německa. Jeho tvůrce Günter Demnig se narodil v roce 1947 v Berlíně a studoval průmyslový design. Následně pracoval jako restaurátor, spolupracoval s univerzitou v Kasselu. Před několika lety navrhl, aby mosazné kameny se jménem oběti německého nacionálního socialismu zasazené do chodníku připomínaly památku těchto lidí v místě, kde žili. Kameny byly instalovány zpravidla před domem, v němž Židé, Romové, oběti eutanázie či homosexuálové pobývali před deportací. 

Projekt je též znám pod označením „Jeden kámen, jedno jméno“. Co kámen, to symbolické připomenutí jednoho života zmařeného v důsledku rasové nenávisti. Za krátkou dobu již nebudou žít doboví pamětníci, a tak pamětní kameny zůstanou jako výmluvná připomínka minulosti, stanou se symbolickým gestem proti zapomenutí a lhostejnosti.

Kameny v zemi jsou vždycky zapuštěné do chodníku, písmena jsou poměrně malá, aby se člověk musel sklonit a přečíst si jméno, příjmení a stručný osud toho člověka. Vlastně se tak pokloní jeho památce.

Projekt "Kameny zmizelých"
Projekt „Kameny zmizelých“