Rychetský: O kompetencích se nikdy nebude rozhodovat v Bruselu

Praha - Základním problémem sporů kolem Lisabonské smlouvy v Česku je rozdílné chápání pojmu státní suverenity. V Otázkách Václava Moravce to řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Podle něj se českým zemím absolutní svrchovanosti nedostávalo nikdy a momentálně je částečný převod kompetencí na Evropské společenství přirozeným jevem. Nečeká proto, že by někdo ještě k Ústavnímu soudu podal na Lisabonskou smlouvu další stížnost.

Lisabonská smlouva podle Rychetského neohrožuje českou suverenitu, neboť každý členský stát zůstává suverénní po dobu, po kterou on rozhoduje a on disponuje i s těmi pravomocemi, které do Bruselu přenesl. Tak Rychetský vyvrací obavy ohledně suverenity české země. „Krédem nálezu je, že o kompetencích Evropské unie nikdy nebude rozhodovat Evropská unie, ale ty členské státy, které je dobrovolně předaly do sdílené kompetence unie.“ 

Pro pochopení důvodu, proč se Evropa chce více integrovat, je nutné se vrátit do období vzniku Evropského společenství uhlí a oceli, které vzniklo právě pod dojmem důsledků druhé světové války. Důvodem spojení evropských zemí byla skutečnost, že je potřebné, aby se komodity jako uhlí a ocel, které vedly k řadě konfliktů, dostaly pod společnou ochranu. Proto se také evropské země rozhodly starat společně o svoji bezpečnost. 

Rychetský v OVM

„To, že jsme se rozhodli některé výlučně české státní pravomoci vykonávat spolu s ostatními zeměmi, nemusí být v každém případě omezení svrchovanosti státu, naopak v řadě případů to může mít efekt posilující svrchovanost.“

Rychetský vnímá prezidentovu výtku, že jde o politické rozhodnutí, nicméně podotkl, že to, zda bude mít rozhodnutí Ústavního soudu politický dopad, záleží zejména na těch, kteří se na soud obracejí. Předseda tak odmítá některá slova, která v souvislosti s rozhodnutím soudu zaznívají. 

"Jakoby zaznívá, že to byl Ústavní soud, kdo zbavil ČR svrchovanosti. To je hluboké nedorozumění. Mezinárodní smlouvu po dobu mnoha let sjednávala politická reprezentace republiky", připomněl Rychetský s tím, že poté ji podepsal premiér Topolánek a obě komory Parlamentu ji projednaly a schválily. „To nebyl Ústavní soud, kdo rozhodl. To byla absolutně svrchovaně projevená vůle České republiky.“