Řápková chce po univerzitě omluvu a odškodnění milion korun

Plzeň – Chomutovská primátorka Ivana Řápková dnes podala k plzeňskému krajskému soudu žalobu na Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni. Za to, že zpochybňuje její studia, žádá omluvu a odškodnění milion korun. Univerzita zároveň Řápkovou požádala v dopise o doplnění chybějících záznamů o studiu na právnické fakultě. Jinak může navrhnout i odebrání jejího titulu. Ve škole se podle Lidových novin o víkendu našla i kopie ztraceného indexu Řápkové. Univerzita Řápkovou písemně vyzvala, ať předloží svůj originální index a další doklady o studiu. To ale primátorka udělat nemusí, respektive není to její povinnost. Rektor ZČU Josef Průša přiznal, že bez spolupráce s Řápkovou se kauza v podstatě nedá uzavřít.

Řápková poukazuje na to, že je osobou veřejně činnou a zásah do jejích osobnostních práv je proto obzvlášť citelný. V žalobě uvádí, že nepravdivá tvrzení univerzity by mohla vést až k jejímu vyřazení z veřejného života. V souvislosti se svým studiem práv podala k plzeňskému státnímu zastupitelství i trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z krádeže a neoprávněného nakládání s osobními údaji. V univerzitní knihovně totiž chybí její diplomová práce a další dokumenty, které dokazují, že v letech 2000 až 2005 plzeňskou právnickou fakultu řádně vystudovala a získala titul magistr. Doufá proto, že fakulta její diplomovou práci urychleně dohledá a jednoznačně její jméno očistí: „Očekávám, že fakulta urychleně dohledá také mojí diplomovou práci a jednoznačně moje jméno očistí. Je zřejmé, že se tady nehraje fair play. Já mám všechny dokumenty prokazující mé studium zcela v pořádku,“ uvedla v písemném prohlášení Řápková.

Univerzita primátorku vyzvala, aby předložila pravý index

Fakulta prověřovala, kdo zapsal primátorce do elektronického systému zkoušky a zápočty, když o nich na katedrách nikdo nevěděl. Podle rektora Průši vyplnila údaje do systému studijní referentka. Ta potvrdila, že jako podklad jí sloužil index, jehož kopii následně vyndala ze skříně. Takový způsob je ale podle Průši nevídaný: „Na jiných fakultách vůbec nepřichází v úvahu, aby studijní referentka něco zadala do elektronického systému, aniž by si to předtím ověřila na příslušné katedře.“ Ani kopie indexu ale nepomohla objasnit, kdo Řápkové zkoušky dával. Škola totiž zatím neví, zda referentka dostala už okopírovaný index, nebo si kopii udělala sama z originálu.

Vedoucí katedry Helena Válková přiznala, že některé lidi viděla poprvé na promoci: „Byla naše chyba, že jsme to nerešeršovali zpátky.“ Chomutovská primátorka ale trvá na tom, že jí zkoušky a zápočty udělil již zemřelý učitel Jiří Pipek. Ten je u zkoušky z trestního práva a minimálně u jednoho zápočtu skutečně podepsaný. Komise, která celou kauzu prošetřuje, si ale není úplně jistá, zda vznikla kopie podle originálního indexu. Do kopie se dá totiž podpis přefotit. Univerzita chce proto začátkem týdne primátorku vyzvat, aby předložila originál dokumentu. Pak začne zkoumat, zda jsou podpisy na kopii pravé. O pomoc zřejmě požádá i grafologa.  

Jan Kocina, vyučující:

„Studovala podle mého názoru podvodně, nikdo na katedře ji nezná, s výjimkou pana docenta Pipka, jak ona tvrdí, ale ten bohužel je mrtvý.“

Bývalý Pipkův kolega z fakulty Jan Kocina s tvrzením Řápkové nesouhlasí: „Je to naprostý nesmysl, že by Pipek dával zápočty. Nevedl semináře, proto nemohl ani dávat zápočty.“ Pokud by se tak opravdu stalo, musel by podle Kociny porušit všechna pravidla, která na katedře platí. Kromě předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, na jehož semináře primátorka správně patřila, by musel vše zatajit i celé katedře, která ve své evidenci žádné záznamy o zápočtech a zkouškách Řápkové nemá. To si Kocina neumí představit. Pipek byl podle něj „velmi pečlivý a opatrný člověk“.

Řápková: Na práva se nestandardně dostal i syn vyučujícího Kociny

Primátorka v pátečních Událostech, komentářích řekla, že podle jejích informací se na práva dostal nestandardně také syn Kociny, a to s počtem bodů nula. Médiím teď upozorňující anonym rozeslala. Součástí je i okopírovaná tabulka z přísně chráněné databáze, kam má přístup jen nejužší vedení. Učitelé se diví, jak se k ní vůbec mohl někdo dostat. Kocina údajům v anonymu nevěří: „Takový nesmysl nemohl nikdo do systému napsat, a pokud ano, tak se to bude moci dohledat.“

Univerzita se už nebude k jednotlivostem vyjadřovat. Závěry vyšetřování speciální univerzitní komise zveřejní společně s akreditační komisí koncem listopadu.