Komise ZČU do konce listopadu prověří tituly JUDr., do ledna Mgr.

Plzeň - První závěry vyšetřování komise, která na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni prověřuje studia a průběh rigorózních řízení na právnické fakultě, by mohly být hotové v listopadu. Týkalo by se to především kontrol doktorských a rigorózních řízení. Kontroly průběhu magisterského studia by měly být ukončeny do konce ledna 2010.

Souběžně by mělo být 25. listopadu známo hodnocení akreditační komise.

Prověřování studia a získávání titulů každého jednotlivce musí být podle univerzitní komise posuzováno v širších souvislostech. Komise proto nebude „uzavírat jednotlivé případy mimo celkový kontext“.

Prověřování se nejdříve zaměří na průběh všech doktorských studií, na jejichž základě se uděluje titul PhD. Pro tato šetření komise ve spolupráci s akreditační komisí stanovila specifická kritéria a metodiku. Zatím ale nechce uvést, jaká. Zveřejní je až spolu se závěry vyšetřování, což by mělo zaručit jeho objektivitu.

V další fázi komise prověří proces získání titulu JUDr. Zde komise stanovila kritéria pro výběr kontrolovaných prací, bude také reagovat na vnější podněty. Nesmějí být anonymní a nepodložené. Měly by obsahovat základní informace o tom, že konkrétní práce může být plagiát nebo že nebyly splněny zákonné požadavky.

Nakonec komise prověří magisterská studia. Jako základní klíč pro výběr kontrolovaných studií budou sloužit seznamy ministerstva školství se jmény studentů, kteří absolvovali studium v nestandardně kratší době. Případné další kontroly se budou odvíjet od závěrů akreditační komise, vedení ZČU a právnické fakulty, například na základě jednání akademických senátů, vědeckých rad, rady rektora či kolegia děkana práv.