Památkáři prý našli hrob sv. Anežky, podle kněze jde o fámu

Praha – Památkářům provádějícím výzkumy v pražském kostele sv. Haštala se podle dnešního sdělení restaurátora Denise Anfilova zřejmě podařilo objevit hrobku sv. Anežky České. „Radarový průzkum potvrdil možný nález předpokládané schránky s ostatky a insigniemi sv. Anežky Přemyslovny,“ oznámil Anfilov. Senzační zprávu však vzápětí zpochybnil hlavní kněz týnské farnosti v Praze Vladimír Kelnar. Podle něho je kostel v současnosti zcela uzavřený a v rekonstrukci, Anfilov prý navíc v kostele vůbec nepracuje. Zprávy o pátrání po ostatcích světice se shodou okolností objevily přesně v době 20. výročí Anežčina svatořečení.

„Pan Denis Anfilov není člověk, který by byl kompetentní k vydávání těchto zpráv za farnost svatého Haštala. Navíc ani v objektu samotného chrámu nepracuje. Pan Anfilov pouze uvěřil dohadům řeholnice z Moravy, která tvrdí, že právě v tomto kostele by ostatky měly být uloženy. Tato zpráva se ho zmocnila tolik, že ji začal vydávat za realitu,“ řekl Kelnar. 

Za pátráním po možném hrobě stojí nadšená jeptiška

K obnovení průzkumů v kostele sv. Haštala vedlo restaurátory neobvyklé setkání. V dubnu se při práci v dílně na faře u sv. Haštala sešli s řádovou sestrou Annou Koláčkovou, františkánkou z kláštera sv. Kříže v Kroměříži. „Přijela do Prahy s jasným cílem - najít hrob sv. Anežky,“ vzpomínal odpoledne Anfilov. Řádovou sestru k pátrání vedly informace pocházející z 20. a 50. let 20. století, k nimž se nedávno dostala.

Řádová sestra, která restaurátory svým nadšením přiměla k pátrání, se opírala o několik zdrojů. Letos v dubnu se dostala k pozůstalosti faráře Františka Spindlera, který zaznamenal v zimě roku 1954 výpověď Anny Tomanové (1907 až 1957). „Ostatky blahoslavené Anežky České jsou u sv. Haštala v Praze pod oltářními schody. Truhlička asi 50 cm. Je tam královská pečeť a berla abatyše. Všechno už je v bezpečí,“ uvedla tehdy Tomanová.

"Případné nalezení hrobu Anežky České by bylo velikou událostí nejen pro
archeology, ale především pro církev," sdělil dnes mluvčí pražského
arcibiskupství Aleš Pištora. Doplnil, že stavebně historický průzkum se v
kostele sv. Haštala děje v rámci generální opravy, která začala už po
povodních v roce 2002. "Ohledně údajného hrobu (sv. Anežky) nebylo nic
potvrzeno, ani vyvráceno, jedná se stále o předběžnou hypotézu," řekl.

Anežka se stala novodobým symbolem společenských změn

Svatá Anežka Česká se řadí mezi zemské patrony, má však mezi nimi významné postavení, které je spojené také s jejím svatořečením. Anežku Českou kanonizoval papež Jan Pavel II. za účasti tisíců poutníků z Čech a Moravy 12. listopadu 1989. Pouhých pět dnů nato se v tehdejším Československu začal hroutit komunistický režim, a katoličtí věřící proto osvobození vlasti s aktem svatořečení neodmyslitelně spojují.

Představu, že by Anežka mohla být pochována u sv. Haštala, posiloval i názor, že v něm skládala řeholní slib. Hrob se ale nenašel ani při rozsáhlém archeologickém průzkumu v kostele sv. Haštala prováděném počátkem 80. let 20. století souběžně s vykopávkami v Anežském klášteře. Práce však tehdy nebyly dokončeny, zkoumání shodou okolností unikly právě presbytář a prostor hlavního oltáře, pod nímž se podle restaurátorů může hrob nacházet.

Socha sv. Anežky České
Socha sv. Anežky České