Plzeňská práva obešlou příští měsíc autory chybějících prací

Plzeň - Příští měsíc vyzve plzeňská právnická fakulta autory zhruba 90 chybějících rigorózních prací, aby je poskytli do školní knihovny. Nejprve musí akademický senát, který zasedne poslední týden v listopadu, potvrdit novému děkanovi tři nové proděkany. Ti si rozdělí agendu a budoucí proděkan pro studium tyto věci začne dělat během následujících dnů, oznámil děkan Jiří Pospíšil.

Podle rektora ZČU Josefa Průši se nejdříve prochází doktorské práce, ze kterých údajně nechybí žádná, a poté přijdou na řadu rigorózní. „Až se začnou probírat, tak by se začali oslovovat jejich autoři. Ale většina jich je na katedrách,“ dodal. Škola obešle autory prací obhájených po lednu 2006, u nichž existuje povinnost ukládat je do knihovny. Stejný postup zřejmě zvolí u rigorózních prací před rokem 2006, u nichž povinnost není. V této kategorii chybí více než 100 prací. Od roku 2000 až do letoška jich bylo na fakultě obhájeno 861.

„Teď je třeba ustavit celé kolektivní vedení fakulty, najmenovat kolegium děkana a vědeckou radu, na čemž pracujeme, a potom orgány začnou pracovat. Už není možné, aby to bylo děláno revolučně na koleni, ale musí to dělat odpovídající proděkan,“ uvedl Pospíšil.