Poděbrady chtějí nové autobusové nádraží, vybírají jeho podobu

Poděbrady – Novou podobu chtějí dát Poděbrady svému autobusovému nádraží. Jeho podobu musí nyní zastupitelstvo vybrat ze tří architektonických návrhů, které se shodně zabývají jak autobusovým nádražím, tak jeho okolím. Který z návrhů nakonec bude zrealizován, by měli zastupitelé rozhodnout nejpozději na začátku příštího roku, uvedl starosta Jozef Ďurčanský.

Novou podobu autobusového nádraží a jeho okolí si každý architektonický tým představuje docela jinak. Zřejmě jediné, co zůstane beze změny, ale bude sousední železniční stanice a její historicky cenná budova. „O jednotlivých návrzích se už dokonce vedla i diskuse s veřejností, ale ta dopadla také víceméně nerozhodně,“ podotkl starosta.

Jeden z návrhů již zaujal odbornou veřejnost – vize Bronislava Stratila a Jana Roháče vyhrála architektonickou soutěž o cenu Petra Parléře. Jejich trychtýřová podoba autobusové zastávky ale řadu lidí také odpuzuje.

Velmi důraznou změnu chtějí do prostoru autobusového nádraží zanést Tomáš Jiránek s Markem Lehmanem. Ti by rádi zbourali obchodní dům Jiří a nahradili ho polyfunkčním domem. Samotná autobusová stanice by potom fungovala jako náměstí.

Třetí návrh, který připravily Irana Schusterová a Hana Švorcová pracuje zejména s nedokončeným amfiteátrem, který stojí u vstupu do podchodu. U nádraží by také podle nich měl vzniknout kruhový objezd.

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy se nezaměřují jen na autobusové nádraží, ale také na jeho okolí, budou náklady na stavbu vysoké. „Přesná výše bude záležet na tom, který projekt bude nakonec vybrán, bude to však stát desítky milionů. Samozřejmě se to budeme snažit řešit pomocí dotací,“ dodal starosta. Půjde-li vše bez problému, mělo by se zrekonstruované autobusové nádraží otevřít během tří let.