Kovářová chce sjednotit rozhodování soudců o výživném na děti

Praha - Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová by ráda sjednotila postup soudců, kteří rozhodují o výši výživného na dítě. Vyžádala si proto sjednocovací stanovisko Nejvyššího soudu, který by se měl k problému vyjádřit do konce listopadu. Ministryně chce poté stanovit jakousi středovou finanční částku, ze které by soudce při své úvaze vycházel.

„Na základě stanoviska Nejvyššího soudu budeme dál jednat se soudy, zda by bylo možno zvolit nějakou jednotnou linii a podívat se na minimální výši výživného, na průměrné výživné a na to, jak se výše výživného určuje,“ řekla Kovářová, která už měla kvůli této problematice poradu s předsedy krajských a vyšších soudů.

Výživné bude i nadále vždy určováno individuálně

Náměstek Kovářové pro sekci legislativy Marek Görges doplnil, že podstatou této snahy je co možná nejvíce sjednotit stávající praxi: „Nemělo by se stávat, že stejné dítě ze stejného města dostane v Plzni výživné 1000 korun a v Hradci Králové 3000 korun, budou-li ty (rodinné) poměry stejné.“ Cílem ministerstva ale podle něj není vytvořit závazné tabulky pro všechny - výživné bude i nadále vždy určováno individuálně podle okolností konkrétního případu.

Středová částka by měla představovat výživné, které by měl soudce přiznat, pokud v případu nezjistí další okolnosti, které jeho výši ovlivní. Soud bude vždy přihlížet například k rozdílným cenovým hladinám v různých městech. Ministryně věří, že cestou ke sjednocení praxe mohou být pravidelná setkávání soudců nebo vytvoření určité platformy, kde by si soudci mohli ohledně výživného vyměňovat zkušenosti - například prostřednictvím internetu.