Lidé sametovou revoluci hodnotí kladně, vývoj po ní ale už ne

Praha - Dvě třetiny lidí považují podle říjnového průzkumu agentury STEM sametovou revoluci z listopadu 1989 za jednu z nejvýznamnějších událostí soudobých českých dějin, avšak vývoj po ní řadí k nejlepším obdobím českých dějin jen 43 procent lidí. Většina (56 procent) si v souvislosti s touto událostí myslí, že Česku se podařilo naplnit heslo Zpátky do Evropy.

Z průzkumu vyplývá, že 40 procent občanů považuje sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí a následujících 20 let po ní podle nich patří k nejlepším obdobím české historie. Za jednu z nejvýznamnějších událostí považuje sametovou revoluci i 26 procent lidí, podle nichž ale následující dvacetiletí k nejlepším obdobím českých dějin nepatří.

Dále průzkum zjistil, že 31 procent občanů nepovažuje sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí českých dějin a ani následujících 20 let podle nich k nejlepším obdobím českých dějin nepatří. Zbylá tři procenta lidí nepovažují sametovou revoluci za jednu z nejvýznamnějších událostí, ale následující období podle nich patří k nejlepším v českých dějinách.

Převrat hodnotí kladně lidé s vyšším vzděláním a stoupenci ODS

Názory, že sametová revoluce je jednou z nejvýznamnějších událostí novodobých českých dějin, že následujících 20 let patří k nejlepším obdobím české historie a že se Česku podařilo naplnit heslo „Zpátky do Evropy“, sdílejí zejména lidé s vyšším vzděláním, lépe materiálně zabezpečení a mladší. Polistopadové dvacetiletí řadí k nejlepším obdobím 55 procent vysokoškolsky vzdělaných lidí a 56 procent občanů ve věku 18 až 29 let. Naopak ve skupině lidí se základním vzděláním a starších 60 let si jich totéž myslí jen 36 procent.

Z hlediska politických preferencí hodnotí příznivě sametovou revoluci a posledních 20 let sympatizanti ODS. Stoupenci TOP 09 a KDU-ČSL se také pozitivně dívají na sametovou revoluci, ale kritičtější jsou na 20 let po ní. Nejkritičtěji vnímají obě věci přívrženci KSČM, kteří jen vzácně hodnotí sametovou revoluci a uplynulé dvě dekády kladně. Méně příznivé hodnocení zaznívá i z řad příznivců ČSSD - jen polovina z nich si myslí, že se podařil návrat do Evropy, a jen asi třetina řadí 20 let po listopadu roce 1989 k nejlepším obdobím české historie.