KSČM bilancuje: kuponová privatizace = podvod století, Havel = lhář

Praha – Vedení KSČM bilancovalo 20 let od pádu komunistického režimu v Československu a rozhodně si nebralo servítky. Dvacet let slibů a lhaní polistopadových vlád prý vyvrcholilo současnou hospodářskou krizí, stojí v tiskovém prohlášení. Majetek vytvářený během 40 let vlády KSČ byl podle komunistů rozkraden a z myšlenek demokratizace společnosti zůstala pouhá fráze. Strana proto vyzvala polistopadové vládce, aby k 20. výročí sametové revoluce předložili lidu účty.

Většina společnosti si prý v roce 1989 přála zachování socialistického společenského systému a s tím souvisejících pracovních a sociálních jistot. Vůdci listopadových událostí, zejména Václav Havel, ale od samého počátku lidem v České republice vědomě lhali, stojí v textu.   

Nebyla to podle komunistů pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze jediné měřítko - soukromý zisk.   

Za zády Čechů a Slováků pak nové politické elity rozbily společný stát. Kuponovou privatizaci označují komunisté jako podvod století. KSČM navíc viní polistopadové vlády, že Česko vtáhly do NATO a posílají vojáky do zahraničních misí. ODS a ČSSD pak společně se svými „politickými satelity“ nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti. Tím ale KSČM střílí i do vlastních řad, protože je v parlamentu zastoupena nepřetržitě od roku 1990 a vláda ČSSD s její podporou prosadila řadu zákonů.