Plzeňská práva: Další čtyři doktorské práce mají nedostatky

Plzeň - Vyšetřovací komise Západočeské univerzity (ZČU) dnes zkontrolovala dalších dvacet doktorských prací studentů právnické fakulty této univerzity. 16 z nich je v pořádku, dvě mají administrativní pochybení a zbylými dvěma se bude komise ještě dále zabývat. Autory všech nevyhovujících prací zveřejní komise až v lednu 2010, kdy má ukončit svoji činnost.

V podezřelých pracích chybí doklady o publikační a vědecké aktivitě během doktorského studia, dále chybí shrnutí určené pro členy komise a na třech vysvědčeních doktorandů bylo uvedeno správní právo místo občanského.

Členům komise ZČU se také nelíbily posudky a zvažují, zda by nevyhovující práce neměly projít novou oponenturou. Kontroloři objevili také chyby v datech, kdy práce měla stejný termín odevzdání, obhajoby i přiznání titulu.

Komise chce také doporučit novému vedení fakulty, aby nominované státnicové komise měly méně členů než osm nebo deset, jak to bylo doposud. Při doktorských zkouškách a obhajobách dizertační práce se totiž v minulosti daný počet členů komise nikdy nesešel a protokoly podepisovali stále stejní lidé.

Komise prověřila skoro třicítku doktorských prací

Vyšetřovací komise ZČU, která se sešla už čtvrtou sobotu, dosud prověřila 27 doktorských prací, u nichž se dostala až k roku 2007. Z těchto 27 se budou čtyři prověřovat dál, dvě z nich byly ze seznamu ministerstva a další dvě podezřelé našla komise sama právě dnes. Poté zbývá ještě zkontrolovat 63 těchto kvalifikačních prací. Následně bude komise zkoumat už jen magisterské práce, jichž ze seznamu ministerstva školství zbývá prověřit přes 400. Komisaři se budou do ledna věnovat pouze pracím autorů uvedených na ministerském seznamu, který čítá celkem 540 jmen. Do konce prosince nebudou řešit jednotlivosti. Na podezřelé práce, na něž upozorní veřejnost, média nebo jiné subjekty, přijde čas v lednu.

Právnická fakulta Západočeské univerzity prochází největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že část lidí ji absolvovala možná nestandardně rychle. V souvislosti s případem, jenž začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.