Dvacet let po revoluci nejsou Češi spokojeni se současnými politiky

Praha - Společnost SANEP dnes zveřejnila výsledky internetového průzkumu veřejného mínění, ve kterém se ptala na názor lidí na komunistický režim. Dvacet let po svržení komunismu je většina lidí nespokojena s českou politickou reprezentací a jen zhruba třetina lidí považuje Česko za vyspělou demokracii. Téměř osmdesát procent lidí se však cítí v zemi svobodně a stejný podíl respondentů se nedomnívá, že by se za komunismu žilo lépe. Za největší problém považují korupci a politiku. Průzkum byl proveden počátkem listopadu na vzorku necelých 18 tisíc dotázaných.

Více než polovina dotázaných není spokojena s naší politickou reprezentací. Dvacet let po sametové revoluci považuje zemi za vyspělou demokracii třiatřicet procent jejích obyvatel, z toho jen tři procenta odpověděla ano bez výhrad.

Téměř polovina se v Česku cítí zcela svobodně. Tento pocit postrádají zhruba čtyři procenta respondentů. Většina lidí odmítla stanovisko, že by se za komunismu žilo lépe. Asi pět procent lidí s ním naopak souhlasilo.

Za největší problém dneška někteří považují korupci, jiní politiku nebo lhostejnost a někteří třeba hospodářskou krizi.

Průzkum společnosti SANEP
Průzkum společnosti SANEP