Viníka sesuvů v pražské Stromovce policie nenašla… a zřejmě ani nehledala

Praha – Po více než roce pražská policie v souvislosti s dvojnásobným sesuvem půdy v pražské Stromovce vyslovila stejný poznatek – nikdo za propad země při ražbě tunelu Blanka nemůže, neboť se jednoduše nepodařilo najít jasného viníka. Kvůli možnému ohrožení civilistů padla hned tři trestní oznámení, mezi nimi i ze strany pražského magistrátu. České televizi se podařilo zjistit, že policie ani v jednom z případů viníka pravděpodobně ani nehledala.

První případ sesutí půdy v pražské Stromovce způsobil nebývalý rozruch. Zástupci pražského magistrátu tehdy nastalé události litovali a prohlašovali, že k podobné situaci už nikdy nedojde. Prostor všech médií vyplňovaly záběry na kuriózní šestnáctimetrovou jámu uprostřed idylické zeleně. Důvodem byl sesuv štěrkopískového nadloží při ražbě tunelu Blanka. „Magistrát sliboval mnohokrát a ujišťoval lidi, že při ražbě toho tunelu se nemůže nic stát a že ten park za žádnou cenu nebude nijak dotčen, a to nám připadalo natolik závažné porušení toho slibu a i zničení toho parku, že jsme chtěli, aby se ta situace nějakým způsobem vyřešila,“ uvedl tehdy autor trestního oznámení Martin Skalský ze společnosti Arnika.

K podobnému propadu půdy ve Stromovce došlo jen o pět měsíců později. To již přimělo primátora Pavla Béma, aby se k Arnice přidal a taktéž podal trestní oznámení. Jméno viníka chtěl za každou cenu vidět na stole, oháněl se dokonce rázným personálním opatřením i vysokými pokutami. Při obou sesuvech nebyl nikdo zraněn, dotyčná oblast je však za hezkého počasí místem, kde mnoho lidí tráví volné chvíle, jak dodal Skalský.

Video Příběhy zraněných ze 17. 11. 1989
video

Příběhy zraněných ze 17. 11. 1989

Policie: S nestabilní půdou se musí počítat

Policie však při prvním případu odpověděla odložením s tím, že skutečného viníka se nepodařilo zjistit a je k dispozici malé množství podkladů na to, aby se s vyšetřováním začalo. „Z toho, co jsem měl já k dispozici, je patrné, že aniž tyto pokyny byly splněny, tak ta věc byla vyhodnocena, jako že není hodna prověřování, a žádné úkony prověřování nebyly zahájeny,“ uvedl po prostudování spisu bývalý policista Václav Láska.

David Ondračka, Transparency International:

„Na mě to působí jako další z řady případů neefektivního a naprosto neprofesionálního postupu policie při vyšetřování závažné kauzy, která vedla k tomu, že se spíše předstíralo vyšetřování, než že by reálně probíhalo.“

Vyšetřování květnového případu bylo uzavřeno prohlášením, že stavbaři musí počítat s obtížnými geologickými podmínkami v daném místě a hloubení tunelu je vždy riskantní. Ve druhém případě ze října však obdržela návrh na trestný čin obecného ohrožení. Vyšetřování bylo opět pozastaveno s tím, že k tomuto trestnému činu nemohlo dojít, neboť podle zákona se tak stává při ohrožení sedmi a více lidí. Podle policie jich však v inkriminovaný moment bylo na místě pouze šest.

Martin Skalský, Arnika:

„Teoreticky tam těch lidí mohlo být klidně 700 a nikdo to nemohl v tu chvíli vědět. Oni mohli skutečně ohrozit kohokoliv, kdo tím parkem procházel.“

Podle Lásky však takové odůvodnění z právního hlediska potřebuje doplnit o další úhel pohledu. Důležité je podle něho pohlížet na celý případ jako na potenciální ohrožení. „Jenomže takto vyjádřený právní názor je naprosto chybný. Ten viník nemohl ovlivnit, kdy k tomu propadu dojde, jestli k němu dojde ve dne, jestli k němu dojde v noci, jestli k němu dojde v okamžik, kdy tam je na místě pět osob, dvacet osob,“ řekl.

Proti policii však kromě názorů některých lidí hovoří i faktická nesrovnalost. Dokumenty nevylučují minimálně dvojnásobný počet. „Myslím, že policie zjistila to, co zjistila, je to zjištění Policie České republiky, a já těžko mohu počítat, kolik lidí spočítala Policie České republiky,“ odpověděl zástupce pražské radnice.

Kolínská: Za pozdržením případu mohla stát chyba magistrátu

Podle zastupitelky hlavního města Petry Kolínské nebylo vyšetřování dotaženo do konce, neboť mohlo být zjištěno, že chyba se mohla stát právě na pražském úřadě. „Velkou část odpovědnosti nese odbor městského investora, což je úřad, který vybíral stavebníka, měl na starosti přípravu pro územní a stavební rozhodnutí,“ popisovala Kolínská.

Magistrát se mohl proti rozhodnutí policie odvolat ke státnímu zástupci. To však neudělal. „Jakékoliv odvolání by přineslo stejný výsledek a v tomto ohledu máme analýzy, které říkají jednoznačně, že to, co jsme mohli udělat, to jsme udělali, a všechny otázky, které kladete, jsou správné, ale na nesprávném místě. Položte je Báňskému úřadu a Policii ČR,“ uvedl Bém.