Cenu za léčbu závislostí letos získal pražský primátor Pavel Bém

Praha - Cenu za léčbu závislostí letos získal bývalý národní protidrogový koordinátor a současný primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Cenu adiktologie 2009 dostal za výjimečný přínos v léčbě závislostí a za celoživotní vědecké a publikační aktivity v oboru. Letošní ročník byl už čtvrtý, poprvé byla udílena i anticena zvaná Bad Trip, dostal ji první náměstek ministra vnitra Jiří Komorous.

Bém jako národní protidrogový koordinátor připravil v 90. letech komplexní systém prevence a péče o uživatele drog a zodpovídal za jeho zavádění. Zasloužil se i o to, že se Česko řídí vždy na několik let dopředu vypracovanou Národní strategií protidrogové politiky s měřitelnými cíli. Odborníci ocenili hlavně fakt, že vždy prosazoval zavádění nejnovějších poznatků z oblasti prevence a léčby závislostí do praxe.

„Věřím, že i mou zásluhou je dnes nejen Praha, ale celá ČR místem s protidrogovou politikou, která nás řadí k vyspělým zemím světa a ze které mnohé země čerpají a učí se z ní,“ řekl v reakci na ocenění Bém. Ne vždy se však podle něj daří ovlivnit některé politiky tak, aby věnovali protidrogové problematice potřebnou pozornost ve svých regionech.

Anticena pro Komorouse

Anticenu nazvanou Bad Trip udělila odborná porota prvnímu náměstkovi ministra vnitra Jiřímu Komorousovi. Anticena má upozornit na konání či projekty, které jsou v zásadním rozporu s principy prevence a léčby drogových závislostí. Komorous vytvořil projekt nazvaný Vypátrej a zachraň zaměřený na vypátrání nezletilých dětí s drogovými návyky a na jejich návrat do normálního života. Závislé děti měly být umisťovány do „křesťanské internátní školy“, tedy jakési „polepšovny“.

„Komorousův projekt vykazuje řadu zvláštností a neprofesionálních prvků, které svědčí o jeho špatné koncepci, a projekt podle dostupné dokumentace odporuje základním principům celostátních standardů kvality adiktologických služeb,“ zdůvodnili své rozhodnutí protidrogoví odborníci.