Spor o byty OKD pokračuje - společnost RPG prošla kontrolou

Praha - Společnost RPG Industries plnila podle auditu zadaného ministerstvem financí řádně své závazky ohledně správy bývalých bytů OKD a výnosy z bytového hospodářství vkládala zpět do obnovy bytů. Audit samotný neřešil spor ohledně předkupního práva na byty. Zpráva auditora, tedy společnosti BDO Prima Audit, byla dnes zveřejněna na webových stránkách ministerstva financí. Audit měl prověřit, jak správce bytů, společnost RPG Industries, nakládá s penězi, které vybral za nájemné. V bytech žije kolem 130 000 nájemníků, kteří se dovolávají předkupního práva za nižší cenu, než je cena tržní. Po zveřejnění výsledků auditu se bude kauzou zabývat sněmovna.

Podle Jany Dronské, redaktorky z Ostravy, by mohl výsledek auditu spor ovlivnit. „Nájemníci si od toho slibují, že pokud by se jejich podezření na nesrovnalosti v hospodaření s penězi potvrdilo, šlo by o porušení privatizační smlouvy,“ tvrdí Dronská. Majiteli bytu by hrozila pokuta a stát by mohl smlouvu z roku 2004 vypovědět. „Nájemníkům jde právě o to, aby se byty vrátily do rukou státu a nájemníci je pak mohli získat,“ sdělila Dronská České televizi.

RPG se kontrolám nebrání a úspěšně jimi prochází

Nájemníci se odmítají smířit s tím, že společnost RPG nechce byty prodávat. „Otázkou je, jestli by stát chtěl smlouvu vypovědět, a dostat se tak do sporu s velkým nadnárodním protivníkem,“ konstatovala Dronská. Společnost RPG ale několikrát odmítla, že by privatizační smlouvu porušovala, naopak se kontrole nebránila. Předchozí kontroly rovněž potvrdily, že RPG své povinnosti vůči státu a nájemníkům plní. „Výsledky auditu jsme potěšeni, ale nikoliv překvapeni, protože za posledních pět let jsme častokrát prošli vlastním interním auditem. Byli jsme často kontrolováni renomovanými auditorskými firmami,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci Tony Aksich, generální ředitel RPG RE.

RPG Industries získala byty koupí společnosti Karbon Invest. Ta získala rozsáhlý bytový fond při privatizaci v září 2004, kdy se mimo jiné zavázala byty při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu. Právě tento časově neomezený závazek však RPG vypovědělo. Podle sdružení BYTYOKD.CZ zastupujícího nájemníky, kteří si chtějí byty koupit, je vypovězení privatizačního závazku nemorální a v rozporu se smluvními podmínkami, za nichž firma Karbon Invest bytový fond získala.

Nájemníci se nedávno pomocí europoslanců obrátili na Evropskou komisi, aby prošetřila privatizaci bytů OKD. Další vývoj kauzy tak může být podle Dronské ještě zajímavý.