Spouštění, střežení a stržení železné opony zkoumají vědci v Praze

Praha - Při příležitosti 20. výročí zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě a konce studené války probíhá v pražském Lichtenštejnském paláci na pražské Kampě mezinárodní konference Železná opona - její spouštění, střežení a stržení. Renomovaní historikové dějin studené války z obou stran bývalé železné opony chtějí využít dvou desetiletí soustavného výzkumu k tomu, aby zhodnotili otázky týkající se úlohy, kterou středovýchodní Evropa sehrávala v období studené války.

Konference má dále prozkoumat příčiny vzniku a zejména konce bipolárního konfliktu a zamysleli se rovněž nad dlouhodobými důsledky studené války, s nimiž se mezinárodní společenství potýká na začátku 21. století. Konferenci včera vpodvečer ve Strakově akademii zahájili Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a Michael Kocáb, ministr pro lidská práva.

Akce se účastní přibližně třicet špičkových odborníků, kteří se zabývají studenou válkou. Nejvýrazněji jsou zastoupeni američtí politologové a historici, které doplňují vědci z Česka, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska či Ruska. Konferenci pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Úřadem vlády ČR.