Tvůrce ústavy a bývalý ústavní soudce Vojtěch Cepl zemřel

Praha/Brno - Ve věku 71 let zemřel dnes ráno v Praze Vojtěch Cepl, uznávaná autorita v oblasti konstitučního práva. Informovala o tom místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Cepl absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (PF UK), později zde také přednášel. Podílel se na vzniku předlohy Ústavy České republiky. V letech 1993 až 2003 působil jako soudce Ústavního soudu.

Cepl se narodil 16. února 1938 v Praze. Pražská práva vystudoval v letech 1956 až 1961, poté pracoval v podniku Transakta. Od roku 1965 do roku 1967 byl asistentem na katedře teorie státu a práva PF UK, v letech 1967 až 1969 absolvoval postgraduální studium na univerzitě v Oxfordu a výzkumný pobyt na právnické fakultě Michiganské univerzity. Od roku 1969 až do roku 1993 přednášel na PF UK, kde se zabýval dědickým a bytovým právem a efektivností právních norem.

Vojtěch Cepl:

„Jedna z definic práva je ta, že je to umění dobra a spravedlnosti.“

„Věřím, že většina pravidel lidského chování vznikla proto, aby spolu lidé dobře žili a mohli spolupracovat.“

Od ledna 1990 byl proděkanem fakulty pro zahraniční styky a vedoucím katedry občanského práva. V roce 1993 se stal profesorem občanského práva a v letech 1990-1992 byl také členem Legislativní rady vlády ČR. Pracoval na přípravě občanského zákoníku a ústavy. Po skončení funkčního období soudce Ústavního soudu v roce 2003 působil Cepl opět jako pedagog na právnické fakultě. Přátelé jej charakterizují jako provokujícího, protože jeho názory nebyly nikdy konformní, naopak, vždy byly vyhraněné.

Vojtěch Cepl byl v první polovině 90. let rovněž politicky aktivní. Do roku 1993 byl členem politického grémia ODA. Po roce 1990 přednášel na britských, kanadských a amerických právnických fakultách. Veřejnosti byl znám z pořadu Člověk a demokracie vysílaném na Českém rozhlasu 6.

Řekli o Ceplovi:

0Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: „Není pochyb o tom, že v první dekádě českého ústavního soudnictví představoval profesor Cepl významnou postavu, která se podílela na formování základních principů českého ústavního soudnictví v moderní době.“

Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová: „V každém případě se ozýval na veřejné scéně jako poučený občan, jako odborník, a jeho názory korigovaly různé nepravosti, se kterými se setkáváme dnes a denně.“

0Děkan právnické fakulty v Plzni a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil: „Je škoda, že odešel člověk, který byl schopen laické veřejnosti přiblížit některé složité právní problémy zábavnou a živou formou.“

Vojtěch Cepl
Vojtěch Cepl
Více fotek
  • Vojtěch Cepl autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1252/125109.jpg
  • Pavel Rychetský autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1224/122341.jpg
  • Jiří Pospíšil autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1197/119662.jpg