Pospíšil v Plzni představil tři nové proděkany. Telecký vůbec nedorazil

Plzeň - Na právnické fakultě Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni dnes odpoledne zasedla poprvé od zvolení nového děkana Jiřího Pospíšila akademický senát fakulty. Zástupci studentů dnes oznámili, že studentská část akademického senátu plzeňských práv vyzve předsedu senátu Daniela Teleckého, aby ze své funkce odešel. Studentská kurie ho chtěla vyzvat už dnes, předseda se ale z jednání senátu omluvil. Komise ZČU dokončila prověřování studia všech 63 absolventů doktorského programu, vážná pochybení zjistila ve 14 případech. Děkan fakulty Pospíšil dále dnes akademickému senátu školy představil tři nové proděkany.

Proděkanem pro vědu a výzkum se stane profesor Karel Eliáš, studijní záležitosti bude mít na starost pedagog Petr Bezouška a zcela novou funkci proděkana pro strategii a rozvoj převezme Bohumil Havel. Fakultu tak povedou lidé, kteří upozorňovali na nesrovnalosti na škole. Z minulého vedení mezi nimi zůstane jediný proděkan pro mezinárodní vztahy Karel Klíma.

Telecký je údajně jedním z hlavních viníků krize fakulty

Video Komentář Jana Bureše
video

Komentář Jana Bureše

Hlavním důvodem k tlaku na Teleckého funkci předsedy senátu je jeho těsná vazba na předchozí vedení. Podle studentské komory je coby předseda akademického senátu jedním z hlavních viníků toho, že se fakulta dostala do současného stavu. Úkolem akademického senátu je totiž dozorovat činnost fakulty. Podle děkana by se ale předseda měl vzdát své funkce dobrovolně. „Pan Telecký by měl odstoupit sám, ne být odvoláván. To jsou věci, které na akademickou půdu nepatří,“ řekl děkan Jiří Pospíšil.

Nespokojenost s předsedou akademického senátu je podle studentů dlouhodobá. Telecký například v červnu zrušil jednání senátu fakulty, aniž by k tomu měl pravomoci. Argumentoval tím, že mu došla nadpoloviční většina omluvenek od členů senátu, nikomu je ale nepředložil. Později vyšlo najevo, že nikdo ze senátorů neměl dovolenou ani nahlášenou neschopenku. Studentská komora Teleckého osmkrát písemně upozornila na jeho nečinnost, ale bezvýchodně.

Telecký svůj pobyt ve vazbě popírá

Daniel Telecký vedl mimo jiné i diplomovou práci řediteli krajské hospodářské kriminálky v Ústí nad Labem Petru Martínkovi. Ten pětileté studium zvládl vystudovat za necelé tři roky. Bývalé vedení fakulty mu totiž uznalo více než 20 let staré zkoušky z dob, kdy studoval školu v bývalém Sovětském svazu. I kvůli tomu ho chtějí teď studenti odvolat ze senátorské funkce. Před dvěma týdny také vyšlo najevo, že Telecký byl od srpna 1995 do června 1997 kvůli daňovým deliktům ve vazbě. Policie trestní stíhání zastavila a k soudu se případ nikdy nedostal. Telecký celou událost odmítá vysvětlit, tvrdí, že nikdy trestán nebyl a že má čistý trestní rejstřík.

Rektor ZČU Josef Průša:

0„Já si nemyslím, že všech 14 případů jsou vážná pochybení. Komise postupuje precizně a důkladně, dalo by se říci, že i ne zcela velká pochybení vedou k dalšímu přešetření… Nyní přejdeme na rigorózní studia, kterých je řádově osm set.“

Komise uzavřela šetření doktorandů

Komise dokončila první etapu šetření zaměřenou na doktorské studium, nyní se bude zabývat studiem několika stovek absolventů magisterského studia. U podezřelých doktorských prací zjistila komise různé nedostatky. Například u některých chybí doklady o publikační a vědecké aktivitě během doktorského studia. Dále chybí i takzvané autoreferáty čili shrnutí určené pro členy komise. Na vysvědčeních některých doktorandů bylo také například uvedeno správní právo místo občanského a podobně.