Řápkové se nelíbí vládní zpráva o ghettech, exekuce nezastaví

Chomutov - Zpráva o vyloučených lokalitách v Chomutově, kterou v pondělí schválila vláda, vychází podle chomutovské primátorky Ivany Řápkové z nepodložených údajů a nerespektuje realitu. Město si nechalo zpracovat analýzu stejné problematiky od sociologické kanceláře. Ta potvrdila, že postupy města vůči obyvatelům ghett jsou správné, a radnice v nich bude pokračovat, uvedla Řápková. Podle autorů Kocábovy zprávy by ale situace v Chomutově vypadala jinak, kdyby to, co říká Řápková, byla pravda.

„Ze závěrů jihlavské renomované sociologické kanceláře Daniel Hanzl vyplývá, že město má i nadále pokračovat v nastoupeném trendu vyváženého přístupu k nepřizpůsobivým občanům. Vedle sociálních programů má uplatňovat i exekuce a represivní opatření,“ prohlásila Řápková. Postup města je účinný, prostituce klesla až o 80 procent, pohledávky se snížily o více než 1,5 milionu korun, doplnila.

„Je to velmi překvapivé, protože naše závěry z terénu jsou úplně opačné,“ podotýká Martin Šimáček, ředitel vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která Kocábovu zprávu zpracovala. „Pokud by to byla pravda, tak si myslíme, že by situace v Chomutově vypadala jinak,“ dodal.

Přístup chomutovské radnice k lidem ve vyloučených lokalitách podle Šimáčka není vyvážený, ale pouze represivní. „Část lidí se sice snaží mnohem více než dříve svoje závazky hradit, ale zároveň se spousta z nich dostala do hluboké sociální pasti,“ míní.

Důvodem jsou podle Šimáčka mimořádně vysoké odměny pro exekutory. „Vmetli je do situace, kdy již nemohli zaplatit nájemné a jiné obvyklé výdaje, a naopak to prohloubilo jejich sociální vyloučení,“ konstatoval.

Čtyři místní klany si město rozdělily na svá teritoria

Při zpracování zprávy pro ministra pro menšiny a lidská práva Michaela Kocába se podle primátorky nikdo radnice neptal na její připomínky, nikdo si nevyžádal podklady. „O zprávě jsem se dozvěděla, až když byla předána k připomínkování ministrům. Vyzvala jsem tedy vedoucí odborů magistrátu, aby se ke zprávě vyjádřili. Své postřehy zformulovali do 39 bodů, v nichž vysvětlili, v čem se zpráva nezakládá na pravdě. Prosadila jsem, aby stanovisko radnice bylo součástí zprávy,“ řekla.

Zpráva například uvádí, že přístup chomutovské radnice k dlužníkům nájemného ještě zhoršuje jejich zadlužení. V důsledku chybně provedené privatizace bytového fondu je podle zprávy 90 procent dluhů na nájemném nedobytných. Řada lidí je ohrožena prostitucí; jednotlivé domácnosti svým „devastujícím účinkem“ ohrožuje organizovaný zločin prováděný asi čtyřmi místními klany, které si město rozdělily na svá teritoria.

Městu chybí terénní pracovníci. Nejsou peníze

Chomutovská radnice podle zprávy dále dostatečně nevyužívá možnosti vyplácet potřebným lidem některé dávky, na které mají nárok; jde zejména o příspěvky na živobytí a doplatky příspěvků na bydlení u sociálně slabých obyvatel. Podle zprávy se Chomutovu také zásadně nedostává terénních pracovníků, kteří by Romům pomáhali. Závěry zprávy o chomutovských vyloučených lokalitách Kocáb zapracuje do připravované strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

Řápková dává Kocábovi za pravdu, že se městu nedostává terénních pracovníků. „Máme zhruba 30 sociálních pracovníků v terénu, což je skutečně málo. Město však musí hradit jejich mzdy z velké části samo. Zejména v současné krizi je to problém, peníze nejsou. Přispět by měl stát. Požadujeme také vytvoření speciálního policejního týmu zaměřeného na drogové gangy, který by vymýtil varny pervitinu z města. Tým by se měl zaměřit také na lichváře,“ dodala.

Nechceme s vládou bojovat, ale spolupracovat, říká Řápková

Schválení zprávy o vyloučených lokalitách Řápková považuje za pokračování boje mezi státem a městy. „Nikdo z vlády včetně pana Kocába se nebyl v problémových lokalitách Chomutova podívat. Na nic se nás nezeptali, pouze kritizují, že všechno děláme špatně. Města a řada primátorů nás přitom v naší snaze podpořila. My ale nechceme s vládou bojovat, měla by s námi spolupracovat. Předpokládáme, že máme společný zájem, tedy spokojenost řádných obyvatel města,“ sdělila.

Na tíživé situaci lidí z vyloučených lokalit se podle ní podílejí zejména drogy, vysoká zadluženost a gamblerství. „Ne tedy zlý magistrát, jak se snaží prezentovat pan Kocáb,“ podotkla.